България и СССР 1917-1944: Политико-дипломатически отношения

45.00 лв.

Автор : Людмил Спасов

Издателство : Фабер

ISBN : 9789547757707

Година : 2008

Корица : твърда

Страници : 550

Език : български

Описание

Доц. дин ЛЮДМИЛ СПАСОВ е роден на 8 май 1949 г. в с Якимово, обл. Монтана.
Завършва специалност„История“във ВТУ„Св. св. Кирил и Методий“през 1971 г. Работи като преподавател по Нова и най-нова история на България във ВТУ„Св. св. Кирил и Методий“ (1984-1987), Техническия университет – София (1987-1995), Институт за военна история при ГЩ на БА (1995-1998), ПУ„Паисий Хилендарски“ (от 1998 г.). Доктор по история (1979), доцент (1985), доктор на историческите науки (2007).

Автор е на повече от 130 студии и статии по проблемите на българската, руската и балканската модерна история, включително на монографичните книги „Българо-съветски дипломатически отношения (1934-1944). С, 1987″ „България, Великите сили и балканските държави (1933-1939). С, 1993″, „Врангеловата армия в България (1919-1923). С, 1999″, „Българска история. Кратък справочник. Ч. II и III. С, 2002″, „Проблеми на новата българска история. Ч. I и III. Пловдив, 2001, 2003, „История на България 681-1944. Т. II. (съавтор), С, 2003″ „История на българите. Българската дипломация от древността до наши дни. (съавтор), С, 2003″ и др. Специализирал е в бившите СССР и Югославия, както и в Гърция.