Българи и турци

36.00 лв.

Автор : сборник

Издателство : Тангра ТанНакРа

ISBN : 978-954-378-141-6

Година : 2016

Корица : твърда

Страници : 384

Език : български

Код: 978-954-378-141-6 Категории: ,

Описание

ТАНГРА ТанНакРа ОБЩОБЪЛГАРСКА ФОНДАЦИЯ и ЦЕНТЪРЪТ ЗА ИЗСЛЕДВАНИЯ ПО ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИТЕ към нея вече повече от 15 години осъществяват издателски проекти. Публикувани са проучвания на редица автори върху отношенията между българи и арменци, сърби, гърци, евреи, американци, араби, испанци, италианци (и Ватикана включително), французи. За реализираните досега издания се получиха позитивни отзиви от висши представители на съответните държави и правителства.

За разлика от някои традиционни или модерни гледни точки към другите, проектът се основава на възгледа, че „Те“, това сме „Ние“ в изменена обстановка и културно-историческа среда. Историческата памет, която е и познание, възпроизвежда крайната цел на човешкото съществуване и на интелектуалния и нравствения напредък. За нас тази цел е историческото добро. Доброто, при това тълкуване, е идеал, който е заложен в дълбоките пластове на човешкия стремеж към благородство и съвършенство. За съжаление тези ресурси, практически неизчерпаеми, са потискани от идеологии и от наложени обстоятелства.

Отношенията между българи и турци, между България и Турция са обременени е вековно противопоставяне – политическо, религиозно, културно. Въпреки това издателите и авторите вярват, че има предпоставки днес за преодоляване на историческите травми и постепенно изграждане на справедливи междусъседски отношения, съобразени е европейските и световните междудържавни норми. Първи стъпки биха били двустранното приемане на общата история, признаване на грешките и престъпленията в нея и искрени усилия за преодоляване на последствията от тях. Усвояването на този урок придобива нарастващо актуално значение в обединяваща се Европа и осмислянето би било принос към интеграционните процеси в целия свят.