„Българи родом…“ Комитопулите, цар Самуил и неговите потомци според историческите извори и историографската традиция

50.00 лв.

Автор : Василка Тъпкова-Заимова

Издателство : Академично издателство “ Проф. Марин Дринов “

ISBN : 978-954-322-783-9

Година : 2014

Корица : твърда

Страници : 348

Език : български

Описание

Книгата представлява антология от писмени извори, посветени на Комитопулите — българския болярски род, оставил ярки следи в историята на България, Византия и средновековна Европа през Х—ХI в. Представени са тек­стове на паметници, създадени в епохата на цар Самуил и неговите наслед­ници, както и в по-късно време, чак до ХVІІІ в., написани на старобългарски, гръцки, латински, арабски, руски, старофренски, староиталиански и други езици. Преводите на съвременен български език са снабдени с необходими­те анотации за по-пълното и точно възприемане на текста.

Съдържание

Предговор на редактора

Комитопулите в борба за българската независимост

Предговор на автора

Старобългарски извори

Самуилов надпис

Надпис на Иван Владислав, самодържец български

Надгробен надпис на княз Пресиан ІІ

Надпис за възцаряването на Гаврил Радомир

Български апокрифен летопис

Видение Данилово

Синодик на цар Борил

Поменици на българските царе

Славянски адаптации на византийски хроники

Летописец елински и римски

Руски хронограф

Богишичев хронограф

Гръцки извори

Житие на св. Фантино Млади

Лъв Дякон

Анонимно писмо от Х в.

Житие на св. Ахил Лариски

Похвално слово за Фотий Тесалийски

Йоан Геометър

Житие на Йоан Нови Тракийски

Житие на св. Атанасий Атонски

Житие на св. Никон Метаноите

Житие на Лазар от монаха Григорий

Грамоти на император Василий ІІ

Дюканжов списък

Михаил Псел

Михаил Аталиат

Кекавмен

Продължител на Георги Монах

Йоан Скилица

Продължител на Скилица

Приписка от 1059 г.

Хронологична бележка от 1063 г.

Йоан Зонара

Анна Комнина

Никифор Вриений

Йоан Цецес

Михаил Глика

Ефрем

Двуезични извори

Дуклянски летопис

Йоан Ставракий

Манасиева хроника (среднобългарски превод)

Житие и Служба на св. Йоан Владимир

Латински, френски и италиански извори

Адемар дьо Шабан

Йоан Дякон

Титмар

Лупус Протоспатарий

Легенда за св. Трифон

Основаването на църквата „Св. Албан Намюрски“

Песента на Ролан

Кореспонденция между папа Инокентий ІІІ и цар Калоян

Андреа Дандоло

Източни извори

Степанос от Тарон (Асолиг-Асохиг)

Летопис на Яхъя Антиохийски

Григорий Магистър

Аристакес Ластиверци

Самуил Анийски

Матей Едески

Ал-Макин

Италиански, далматински, френски и други съчинения от ХVІ–ХVІІІ век

Джовани Тарканиота

Джовани Долиони

Мавро Орбини

Цезар Бароний

Анри дьо Спонд

Антоний Пагий (Паджи)

Паоло Рамузио

Дионисиус Петавиус (Дени Пето)

Яков (Джакомо ди Пиетро) Лукари

Йоан Лукич (Йоанес Луциус)

Юний Рестич

Йосиф Асемани

Блазиус Клайнер

Шарл Дюканж

Шарл Лебо (Лебо-Мартен)

Българска и сръбска възрожденска историография от ХVІІІ век

Паисий Хилендарски

Зографска история

Дойно Граматик

Йован Раич

Иеросхимонах Спиридон

Печати

Допълнителни бележки

Подбрана литература

Използвани съкращения

Показалец на личните имена

Показалец на географските имена

Приложение