Българи сме, но не съвсем

36.00 лв.

Автор : Мина Христова
Издателство : Парадигма
ISBN : 978-954-326-468-1
Година : 2022
Корица : мека
Страници : 604
Език : български

Описание

Второ преработено  издание .
Междинни пространства и хибридни идентичности на Балканите през XXI век.
Монографията „Българи сме, но не съвсем“ представя две гледни точки – към миналото и съвремието на тройната граница между Сърбия, Македония и България. Във фокуса ѝ са хората от няколко поколения от този регион с техните житейски истории и съвременни избори. Важен и основополагащ е въпросът, пронизващ всички пътища, по които изследването минава, и петте града, в които се спира, а той е: Кой съм аз, ако имам братовчедка македонка, друга – сръбкиня и чичо българин?
Съдържание

ПРОЛОГ  /11

УВОД  /13

ПЪРВА ЧАСТ
МЕТОДОЛОГИЯ. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧНИ ПЕРСПЕКТИВИ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО


Първа глава: Методология и методи. Саморефлексия  
/23
Базови теоретико-философски обосновки на изследването. Избор на качествени изследователски стратегии  /24
Дизайн на изследването – основни подходи  /27
Методи на емпиричното изследване  /31
Профил на респондентите  /39
Възрастов профил на респондентите  /39
Джендър профил на респондентите  /43
Етнически състав на респондентите  /45
Образователен и социален профил на респондентите  /45
„Пазители“, ключови информатори и избор на информатори  /46
Между обективността и субективността, между вътрешен и външен  /50
Саморефлексия и автоетнография. Етнографът като граница и мост – роли  /53

Втора глава: Теоретична рамка  /66
Антропология на границите. Основни концепции  /66
Нови перспективи за идентичностите в социалните науки  /74


ВТОРА ЧАСТ
ШОПЛУК – МИНАЛО И СЪВРЕМИЕ. НЯКОИ ЛОКАЛНИ ПЕРСПЕКТИВИ И НЯКОИ ОБЩИ ТЕНДЕНЦИИ

Първа глава: Шоплука, шопите и шопската концепция – политико-социални измерения  /91

Втора глава: Наративната идентичност като обосновка на настоящето (Босилеград и Димитровград)  /116
Малкото време  /122
„…с отворени очи към България“  /122
„Бяхме едно с югославските народи“  /141
„Аз съм от Тубарево!“  151
Дискусия: Етническото време на българите в Сърбия  /182


ТРЕТА ЧАСТ
ПЪРВИ СЛУЧАЙ. КРИВА ПАЛАНКА (КРАТОВО)

Първа глава: Структурална рамка  /189
Теоретични бележки – модерност, глобализация и младите хора  /189
Контекст I: Географско разположение и инфраструктура  /197
Контекст II: Елементи на македонската национална идентичност  /199
Контекст III: Етнически профил и демографски данни. Щрихи върху една вътрешнодържавна етническа граница. Политическата култура на младите хора  /208
Контекст IV: Елементи на политическия контекст в Македония на нейната източна граница – социополитическа картина в Крива паланка и Кратово  /218
Контекст V: Икономически профил и профил на заетостта  /236

Втора глава: Границата като част от живота и ежедневието. Европа и Европейският съюз – поглед от периферията  /240
Социални измерения на границата. Събиране на границите на културната близост: Шопският ареал като основа за близостта  /243
Политическата граница като факт от ежедневието и живота в Крива паланка  /260
Границата като икономически ресурс днес – договаряне на етническата граница  /265

Трета глава: Уговаряне на миграцията. Европа: възприятия и символни стойности      /280
Миграционни нагласи сред младите – „обетованата земя Европа“. Привличащи и отблъскващи фактори за емиграция  /281
„Мора да се спáсиш“  /286
Българската държава и „олекотяването на гражданството“ – някои бележки по законите и дискурса  /304
Медиаторите – българското гражданство в сивата зона между легално и нелегално  /314

Четвърта глава: Между срама и реконструкцията на себе си  /325
Срам, вина, травма и нормализация на двойното гражданство  /328
Преконфигуриране на етнонационалните идентичности и отделяне
на гражданските. Символни стойности на паспорта и гражданството  /340
Дискусия: Миграция в изчакване, хетеротопни пространства, идентичности хибриди и плацебо идентичност  /354


ЧЕТВЪРТА ЧАСТ
ВТОРИ СЛУЧАЙ. БОСИЛЕГРАД (ДИМИТРОВГРАД)


Първа глава: Структурална рамка
  /361
Контекст I: Елементи на социополитическия контекст в Сърбия в съвременността  /361
Контекст II: Малцинствата в Сърбия и техният правен статус  /367
Контекст III: Българското малцинство във взаимоотношенията между България и Сърбия  /377
Контекст IV: Географско разположение и инфраструктура на изследваните градове  /386
Контекст V: Етнически профил и демографски характеристики на българското малцинство  /393
Контекст VI: Профил на заетостта в Южна и Източна Сърбия  /399

Втора глава: Пространства на идентичността. Материални и нематериални проявления на физическото пространство. Конструиране на хетеротопията
  /405
Микростроеж на границите: „позиция“. Политически и социални разделения на българското малцинство в Босилеград  /405
Микростроеж на границите: опозиция. Разделяне и маркиране на социокултурното пространство на Босилеград  /425
Дискусия: Общество на патриоти и предатели, или „Българин по професия, българин по потекло“  /446
Мезостроеж на граници. Пространства на идентичността: едно малцинство – две общности  /454
Макростроеж на границите. Виктимизирано малцинство – обвинение, прошка, компенсации. Малцинството като агент на промяната  /471
Малцинството като жертва. Селекция и употреба на травматичен наратив в Босилеград  /471
Малцинството като жертва, непознатото малцинство – очаквания към България и разочарование  /480

Трета глава: Хибридната идентичност и хетеротопната реалност. Шопският диалект като маркер на междинната съвременна идентичност
  /492
Миграционен профил на Босилеград. Причини и мотивация, дестинации. Отношение към България  /493
Неопознатата България. Поделена идентичност между България и Сърбия  /507
Неопознатото малцинство. Поделена идентичност между България и Сърбия  /536
Дискусия: Половин българин – половин сърбин и хетеротопната му реалност  /551


ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 /561

БИБЛИОГРАФИЯ
  /575

Също може да ви хареса…