Българо-германски отношения през Средновековието

15.00 лв.

Автор : Боян Джонов

Издателство : УИ “ Св. Климент Охридски “

ISBN : 978-954-07-3701-0

Година : 2014

Корица : мека

Страници : 374

Език : български

Описание

В сборника „Българо-германски отношения през Средновековието“ са представени изрбрани съчинения на българския германист и медиевист Боян Джонов. Проучваванията са обособени в следните подгрупи: изследвания, свързани с протобългаристиката, изследвания, свързани с Кирило-Методиевата мисия във Великоморавия, изследвания, посветени на богомилството и изследвания, свързани с рударството на Балканите.