Българската архитектура през VII – XIV в. Т.1: Дохристиянска архитектура

30.00 лв.

Автор : Стефан Бояджиев

Издателство : Тангра ТанНакРа

ISBN : 978-954-378-042-6

Година : 2008

Корица : твърда

Страници : 416

Език : български

Изчерпан

Описание

Съдържание
П. Павлов. История на България и българите

Т. Тотев. Фундаментален труд за българските монументални паметници

Ciriculum vitae

Предговор към цялото издание

Глава първа. Въпросът за приемствеността на заварената от българите архитектура в земите, завоювани от Византия

Съществува ли приемственост от заварената монументална архитектура

Съхраненост на сградния фонд в Мизия и Тракия към края на и началото на в

Глава втора. Строителство по времето на кан Аспарух (680—700)

Издигане на околовръстен вал на Плиска

Канската крепостна стена

Първи строителен период — опасване на канския аул с вал

Втори строителен период — издигане на дървена крепост

Строителство в очертанията на крепостната стена

Канското дървено жилище

Най-правдоподобният архитектурен образ на канското жилище

Землянките — масово народно жилище

Глава трета. Строителство по времето на кан Тервел (700—718)

Мадарският конник

Големият каменен дворец

Опит за разкриване на архитектурния образ на тервеловия дворец

Каменната крепостна стена на Тервел

Устройство на портите

Отбранително устройство на южната порта

Голямото водохранилище в Плиска

Опит за най-правдоподобно обемно-пространствено и функционално възстановяване на голямото водохранилище

Кръглата баня северно от водохранилището

Дворцовата винарница с баня

Мавзолеят на кан Тервел

План, устройство и предназначение на кръстовидната сграда

Кладенецът югозападно от мавзолея

Тайните ходници в Плиска

Опит за най-достоверното тълкуване на тайните ходници

Глава четвърта. Строителната дейност на кан Омуртаг (814—831)

Крепостно строителство в Плиска

Възстановяване на западната порта

Възстановяване на южната порта

Възстановяване и преустройства на стените и кулите

Значението на ходник за хронологията на каменната и тухлената стена

Къде е битувало канското семейство веднага след 811 г.

Крепостно строителство в аула до с. Хан Крум

Изследване на каменната крепост

Опит за обемно-пространствено решение на източната порта

Крепостно строителство във Велики преслав

Кратък преглед на досегашните изследвания на преславските крепостни стени

Портите на преславските крепостни стени

Портите по външната крепостна стена на Преслав

Портите на вътрешния пояс от крепостни стени на Дръстър

Крепостни стени и портите на Преславния дом на Дунава

План и тектоника на северната порта на Преславния дом

План и конструкция на речната порта на Преславния дом

Дворцовото строителство в Плиска. Тронната палата

Възстановка на най-правдоподобния образ на тронната палата

Тухлената крепостна стена

Сгради в очертанията на тухената стена

Първи строителен период

Втори строителен период

Нови наблюдения за определяне на архитектурния образ на жилищния дворец

Опит за най-правдоподобното графично възстановяване на жилищния дворец

Дворцовото строителство в Преслав

Преглед и критични бележки по досегашните изследвания

Най-правдоподобното решение на западния дворец

Архитектурен образ и датировката на източния дворец

Триделната постройка

Новите открития в Преслав

Вътрешен двор

Югозападен двор

Източен площад

Улици

Владетелска църква и новооткрита продълговата сграда във Велики Преслав

Опит за най-верояното възстановяване на дворцовите постройки

Тектоника и предназначение на източната продълговата сграда

Бански сгради в дворцовото укрепление

Глава пета. Култовата архитектура на българите до 864 г.

Преглед на изследванията

Опит за разкриване на най-правдоподобното вероизповедание и структурата на храмовете му

Опит за долавяне на ритуала в храмовете на огъня в Плиска

Ритуалът в преславските храмове на огъня

Мадара — религиозното средище на българите

Приложение

Заключение

Резюме на английски език

Резюме на френски език

Резюме на немски език

Резюме на руски език

Библиография