Българската журналистика (1842–1944). Актуални ракурси

21.00 лв.

Автор : Здравка Константинова

Издателство : Авангард Прима

ISBN : 978-619-239-074-7

Година : 2018

Корица : мека

Страници : 392

Език : български

Изчерпан

Описание

Книгата събира актуални ракурси към нови изследователски полета, нови трактовки сред масива от близо 10270-те заглавия на пресата ни от появата ѝ през 1842 г. до 1944 г.

Съдържание

Предисловие

Медии, мрежи, чипове. Към панорамните знаци в българската журналистика (1842—2004)

География на българската преса (1878—1944)

Мерките на българската периодика

Възрожденската ни преса и модерността. Преактуализиране на проблема за свръхфункциите / дисфункциите на българската журналистика

„Драгий любородче“. Константин Фотинов, сп. „Любословие“ и мисионерите

Журналистически новаторства на Петко Р. Славейков

„Новини. (Колкото за сега)“. За няколко първоначала на българската журналистика

Независимостта на България и информационни всекидневници (1908 г.)

Из типологията на българския всекидневник в междувоенния период. В. „Утро“ (1911—1944) и в. „Зора“ (1919—1944) в паралел от лятото на 1938 г.

„Вестникът е културомер“. В. „Утро“ (1911—1944) и Летните олимпийски игри от 1936 г.

Очертанията на женската преса в България (1871—1944)

Чудноват ли е „женский свят“ (1893—1898). Първото ни следосвобожденско периодично издание за жени

Власт и медии

Един закон за печата с три лица

Комуникационно поле на чужди езици

Периодика между България и Австрия

Карикатура — ефектна и ефективна

Креативност чрез карикатуата

Дяволски ли не му провървя на Фра Дяволо. Райко Алексиев, създателят на в. „Щурец“ (1932—1944)

Драмата на Димитър Мацанкиев

Традиционни проявления?

„Двата крака на един народ са училищата и вестниците“. За образователната функция на медиите

Екология на журналистиката

Първопричина или следствие? Историческа перспектива

Благодарствено слово