Българската литература за деца – психоаналитични и психодраматични прочити

15.00 лв.

Автор : Росица Чернокожева

Издателство : Просвета

ISBN : 978-954-01-3918-0

Година : 2019

Корица : мека

Страници : 336

Език : български

Изчерпан

Описание

Тази книга е пръв опит за интердисциплинарно съчетаване на литературоведския и психоаналитичния подход към българската литература за деца от класическия ѝ период. Психоаналитичният и психодраматичен прочит на класическата българска литература за деца доказва, че с голяма доза убеденост можем да кажем: „детската“ литература нито е само детска, нито е само за деца. Този подход дава шанс българската литература за деца да бъде изведена в извънканонична среда и да добие друга изразителност и значения. Защото всяка творба за деца всъщност е сценична игрова постановка, една психодраматична винетка или разгърната психодрама. Този подход ни прави свидетели на едно сценично и образно възприемане и разбиране на творбата, което надхвърля винаги недостигащия за изразяване на чувствата език.

Съдържание

Увод

I. Детските сънища — царският път към несъзнаваното

1. Детските сънища в българската проза за деца

1.1. Сънищата — осъществяване на желание

1.2. Страшните детски сънища — своеобразно осъществяване на желание

1.3. Детските сънища — отглас на Свръхазовите претенции и фантазии

2. Детските сънища в българската лирика за деца

2.1. Страшните сънища и афектите на лирическия Аз

2.2. Желания и фантазии в детския сън

2.3. Лирическият образ-символ на детския сън

2.4. Всички сънища са сънища на деца — лоното на несъзнаваното

II. Детското нагонно любопитство и детските страхове

1. Епистемологичното любопитство и порастването

2. Детските страхове и тревожност

3. Детската агресия

III. Детските желания и детската игра – преподреждане на калейдоскопа

1. Детските желания и въображение

2. Детската игра — първите житейски роли

3. Хуморът. Грешките в ежедневието — изтласканото Несъзнавано

4. Анимизмът и куклите на играта — тотемичното начало

IV. Детето, семейството, външният свят

1. Люлчената песен — Вселената бебе и майка

2. Майката и бащата — идентификация и амбивалентност. Екзистенциалната човешка ситуация

3. Родна стряха — синдромът Amarcord. Дом и път

4. Братя и сестри — нуклеарното семейство и сиблингът

5. Бабата и дядото — разширеният социален атом на детето и трансгенерационното

6. Домашните животни и терапевтичният ефект. Животинският свят — прагматика на общуването

V. Природата, сезоните, празниците — детската епистемология в действие

1. Природата и сезонният кръговрат — анимистичното начало

2. Празничният свят на детето

Заключение

Библиография