-10%

Българската телевизионна реклама и националната идентичност

13.50 лв.

Автор : Клавдия Камбурова

Издателство : УИ “ Неофит Рилски “

ISBN : 978-954-00-0132-6

Година : 2017

Корица : мека

Страници : 240

Език : български

Описание

Рекламата съществува още от древността под различни форми – табели, приканване на висок глас, предаване на информация от уста на уста. С развитието на капитализма и индустриалната революция тя започва да се утвърждава като средство за повишаване на печалбата и се превръща в неизменен спътник на бизнеса и потреблението в обществото. С навлизането на електронните медии и особено на телевизията, рекламата постепенно се превръща не само в своеобразен „пътеводител“ в пазара и „законодател“ на пазарната комуникация, на който икономическите кризи не оказват влияние, но и във фабрика за мечти, и културен феномен, който става неизменна част от развитието на обществото – не само продава, но и създава мечти и желания. Динамиката в промените на обществения и икономически живот оказват влияние върху ролята и значението на рекламата. Като част от живота на хората, тя продължава да привлича вниманието, а навлизането на нови технологии разширява каналите и начините на разпространение…