-10%

БЪЛГАРСКА ГРАМАТИКА. МОРФОЛОГИЯ

25.20 лв.

Автор : Руселина Ницолова
Издателство : УИ “ Св. Климент Охридски „
ISBN : 978-954-07-5644-8
Година : 2023
Корица : мека
Страници : 524
Език : български

Описание

Руселина Ницолова е професор по съвременен български език в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Чела е лекции по българска граматика – морфология и синтаксис, семантика на изречението, прагматика и др. Като гост-професор по славистика и лектор по български език е преподавала в няколко университета в Германия и Австрия. Изнасяла е лекции и в Русия, Чехия, Полша, Швеция, Норвегия. Основните ù научни интереси са в областта на българското и славянското езикознание, теоретичното езикознание – семантика и прагматика, съпоставителното езикознание и типологията. Автор е на около 200 труда в посочените области, публикувани у нас и в чужбина: Прагматичен аспект на изречението в българския книжовен език (1984), Българските местоимения (1986), Съвременна българска пунктуация (1989), Ние, говорещите хора (1995) (в съавторство с К. Иванова), Типология уступительных конструкций (2004) (в съавторство), Typology of Conditional Constructions (2005) (в съавторство), Эвиденциальность в языках Европы и Азии (2007) (в съавторство) и др.
„Българска граматика. Морфология“ предлага ново, теоретически издържано и непротиворечиво цялостно описание (доколкото е възможно на този етап) на българската морфология и отразява постиженията на българското езикознание през последните десетилетия. Тя е от семантично-функционален тип – обърнато е най-голямо внимание на значението и употребата на морфологичните категории, като има описание и на формалната им страна. Граматиката е предназначена за студентите по българска и други филологии, по журналистика и за всички останали специалности, които изучават съвременен български език. Освен това представлява интерес за езиковедите, учителите, издателските работници, журналистите и за всички, които искат да знаят повече за българския език.

Също може да ви хареса…