Българска граматика. Морфология

40.00 лв.

Автор : Руселина Ницолова

Издателство : УИ “ Св. Климент Охридски “

ISBN : 978-954-07-2738-7

Година : 2008

Корица : мека

Страници : 524

Език : български

Изчерпан

Описание

Руселина Ницолова е професор по съвременен бълганрски език в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Чете лекции по българска граматика – морфология и синтаксис, семантика на изречението и прагматика и др.
„Българска граматика. Морфология“ предлага ново, теоретически издържано и непротиворечиво цялостно описание /доколкото е възможно на този етап/ на българската морфология и отразява постиженията на българското езикознание през последните десетилетия. Тази граматика е от семантично-функционален тип – обърнато е най-голямо внимание на значението и употребата на морфологичните категории, като има описание и на формалната им страна.
Граматиката е предназначена за студентите по българска и други филологии, по журналистика и за всички останали специалности, които изучават съвременен български език. Освен това представлява интерес за езиковедите, за учителите, за издателските работници, за журналистите и за всички, които искат да знаят повече за българския език.