-10%

Българска народна медицина . Енциклопедия

22.50 лв.

Автор : колектив

Издателство : Академично издателство “ Проф. Марин Дринов “

ISBN : 978-954-322-5248

Година : 2018

Корица : твърда

Страници : 646

Език : български

Описание

Новото издание на енциклопедията „Българска народна медицина“ представя изчерпателно и в систематизиран вид в 1098 статии огромния масив от разпръснати данни за народномедицинския опит. В основата му е залегнала идеята за обредния характер на традиционномедицинската дейност.
Информацията за лицата, предметите и явленията от кръга на „медицинския“ обред е извлечена от 1043 извора за българската традиционна медицина: от старобългарските писмени паметници през ръкописните лекарственици от Възраждането до архивните източници и печатните издания на текстове по темата от най-ново време, включително теренни наблюдения на авторите на статиите.
Статиите излагат факти и събития от традиционната култура по цялото българско етническо пространство: Добруджа, Мизия, Западните покрайнини, Македония, Тракия, сред малоазийските, банатските, бесарабските българи.