-10%

Българска фолклорна култура и възрожденско изкуство. Избрани студии . Том 3

22.50 лв.

Автор : Любомир Миков

Издателство : Академично издателство „Проф. Марин Дринов“

ISBN : 978-954-322-942-0

Година : 2018

Корица : твърда

Страници : 304

Език : български

Описание

Студиите в този сборник са отглас от 80-те и 90-те години на ХХ век и са от областта на фолклорната обредност, народното изкуство и изкуството през Възраждането. Включени са 19 студии, една от които се публикува за първи път. Всички останали са основно преработени и допълнени.

Разгледани са малко познати или неизследвани обреди и обредни варианти, някои основни материално-обредни форми (обредни предмети), както и специфични изображения, намерили място в народното и възрожденско изкуство.

Съдържание

Предговор

Първа част. Обредни и обредни предмети

Специфична форма на първомартенската обредност у българите (по материали от Югозападна България и Средните Родопи)

Българската народна мартеница — амулет и накит

Лазаруване с маска в Ивайловградско

Женска антропоморфна пластик в два обреда за дъжд от Ямболско

Антропоморфна пластика и нейният зооморфен вариант в обреда Герман (по материали от Северозападна България)

За естетиката на антропоморфните фигури в българското обредно изкуство (гротесково формообразуване и ситуиране)

Пластични символи на световното дърво в сватбената и погребално-поменната обредност у българите

Посещението на демоните и пътуването на душите (хлябове за новогодишни обреди, погребения и помени)

За композицията на материално-обредните форми (обредни предмети)

Погребени на свой имот (на своя земя)

Обредна кражба

Втора част. Народно и възрожденско изкуство

Народен куклен театър в България (нови сведения)

Буквоподобни и буквени орнаменти: специфична етнокултурна традиция

Изображения на лозница и грозде в българската народна орнаментика

Змията в българското народно и възрожденско приложно изкуство

Ръка (длан с пръсти) в българската фолклорна култура, във възрожденското ни изкуство и в други етнокултури

Метална пластика по фасадните стени на църквата в с. Митровци, Чипровско

Сватбен (невестински) сандък — представителна творба на българската възрожденска дърворезба

Луна/крава : ламя/вятър — метаморфози и тъждество

Резюмета на английски език

Приложения с илюстрации

Опис на илюстрациите на английски език