Българският език като балкански език

15.00 лв.

Автор : Велин Петров
Издателство : УИ “ Св.св. Кирил и Методий „
ISBN : 978-619-208-353-3
Година : 2023
Корица : мека
Страници : 236
Език : български
Код: 978-619-208-353-3 Категории: , ,

Описание

Съдържание:
 
Предговор……………………………………………………………………. 7
І. БЪЛГАРСКИЯТ ЕЗИК – КЛАСИЧЕСКИ,
славянски и балкански………………………………………. 11
 1. Балканският полуостров и смесването
на езиците…………………………………………………………………….. 11
 1. 2. Българският език и неговата принадлежност
към славянските и към балканските езици………………………… 46
 1. Балканското езикознание в парадигмата
на лингвистичната българистика……………………………………… 56
3.1. Димитър Матов…………………………………………………. 76
3.2. Любомир Милетич…………………………………………….. 82
3.3. Афанасий Селишчев…………………………………………… 92
3.4. Густав Вайганд………………………………………………….. 113
3.5. Стоян Романски…………………………………………………. 126
 1. 6. Стефан Младенов……………………………………………… 138
3.7. Мечислав Малецки…………………………………………….. 146
3.8. Владимир Георгиев……………………………………………. 154
 1. Изводи …………………………………………………………………….. 164
ІІ. Иновации в граматическата система
на съвременния български език
(В съпоставка с новогръцкия език)…………………………………… 169
 1. Увод…………………………………………………………………………. 169
 2. Преходът от синтетизъм към аналитизъм
в именната система……………………………………………………….. 171
 1. Звателните форми………………………………………………………. 178
 2. Преходът от синтетизъм към аналитизъм
в системата на местоименията…………………………………………. 184
 1. Граматическата категория число…………………………………… 185
 2. Граматическата категория род……………………………………… 186
 3. Изводи……………………………………………………………………… 205
Заключение………………………………………………………………….. 209
Библиография……………………………………………………………….. 217
Болгарский язык как балканский язык (Резюме)………………. 231
Bulgarian as a Balkan Language (Abstract) ………………………. 233

Също може да ви хареса…