Българското влияние върху държавните институции на Влахия и Молдова (XIV – началото на XVIII в.)

14.00 лв.

Автор : Тервел Попов

Издателство : Пропелер

ISBN : 978-954-392-520-9

Година : 2018

Корица : мека

Страници : 178

Език : български

Описание

В монографията са проучени титлите и длъжностите във Влахия и Молдова, идентични или сходни с тези в Българското царство. Проучена е военната терминология: „войска“, „служба“, „граничери“, „стража“ и т.н. Изследвано е българското влияние при оформянето на влашките и молдовските столици като центрове н държавния и културен живот на Дунавските княжества.