Българското образование в периода 865-1878 г

16.00 лв.

Автор : Емилия Еничарова

Издателство : Колбис

ISBN : 9789548921619

Година : 2012

Корица : мека

Страници : 234

Език : български

Описание

Доц. д-р Емилия Еничарова е преподавател във Факултета по педагогика на СУ „Св. Климент Охридски”. Води лекционните курсове по История на българското образование, Училищно законодателство и Образователна политика.

В тази книга се интерпретират някои от най-важните въпроси от областта на историята на българското образование, които стоят пред погледа на поколения родни, а и чуждестранни изследователи. Идеята на автора е, на базата на трудовете на такива имена в българската наука като Иван Дуйчев, Петър Мутафчиев, Юрдан Трифонов, Йордан Иванов, Николай Генчев, Димитър Ангелов, Петър Ангелов, Божидар Димитров, Георги Бакалов, Румяна Радкова, Красимира Даскалова, Пламен Митев, Емил Георгиев, Петър Динеков, Донка Петканова, Климентина Иванова, Обрешко Обрешков, Жечо Атанасов и др., по свой начин да продължи традицията по отразяване на пътя, който извървява българското образование в периода 865-1878 г.

Съобразно това, целта на изследването е, от една страна, да се обобщят най-ценните (според автора) концепции по фундаментални за българската историко-педагогическа наука въпроси, а от друга страна е, да се акцентира върху тезата, че образованието е сред най-значимите приоритети на българите не само във времената на свободно развитие на държавата, но и в условията на чужда власт. На това намерение е подчинен прочитът на извори, проучването на научни публикации, съпоставянето на авторови мнения и формулирането на изводи по отделните проблеми.