-10%

БЪЛГАРСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ (1934 – 1939) РЕФОРМИ, НАЦИОНАЛИЗЪМ, ДЪРЖАВНО-ГРАЖДАНСКО ВЪЗПИТАНИЕ

27.00 лв.

Автор : Георги Якимов
Издателство : УИ “ Св. Климент Охридски „
ISBN : 978-954-07-5743-8
Година : 2023
Корица : твърда
Страници : 452
Език : български
Код: 978-954-07-5743-8 Категории: ,

Описание

Книгата хвърля поглед върху особеностите на българската образователна система в периода 1934 – 1939 г. В нея са разгледани възгледите за развитието на родната просвета на дясноавторитарните организации и политическия кръг „Звено“. Изследването разширява представите за просветните реформи, проведени след преврата на 19 май 1934 г., и обръща внимание върху идеологията на „новата държава“ в просветната област, която се опира на идеите на т. нар. творчески национализъм. Авторът на монографията отхвърля дългогодишните разбирания, че през втората половина на 30-те години на
ХХ век в българското образование проникват фашистки, шовинистични и расистки идеи. Важна част от книгата заема представянето на конкретните стъпки на авторитарната държава за обучението на „новите граждани“ в училищната и извънучилищната среда. Обърнато е внимание на по-ярката националистическа посока на обучението и възпитанието на учениците при подготовката им да бъдат граждани с качества и добродетели, съответстващи на разбиранията на безпартийния авторитарен режим за силна национална държава.
СЪДЪРЖАНИЕ
УВОД ……………………………………………………………………………….. 7
Първа глава
ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА В БЪЛГАРИЯ
(1909 – 1934) ………………………………………………………………….. 21
1.1. БЪЛГАРСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ
ПРЕЗ ВТОРОТО ДЕСЕТИЛЕТИЕ НА ХХ ВЕК ……………………….. 21
1.2. ЗЕМЕДЕЛСКИЯТ ПРОСВЕТЕН РЕФОРМИЗЪМ И
ОБЕЗСИЛВАНЕТО МУ ОТ „ДЕМОКРАТИЧЕСКИЯ СГОВОР“ ….. 26
1.3. ПРОБЛЕМИТЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА
ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО НА „НАРОДНИЯ БЛОК“ …………………….. 65
Втора глава
ОСОБЕНОСТИ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАНАТА СИСТЕМА
В ПЕРИОДА 1934 – 1939 Г. ……………………………………………… 73
2.1. НОВИ ВЪЗГЛЕДИ ЗА РАЗВИТИЕТО НА БЪЛГАРСКОТО
ОБРАЗОВАНИЕ. ИДЕИТЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ КРЪГ
„ЗВЕНО“ ЗА ПРОСВЕТНИ РЕФОРМИ …………………………………. 73
2.2. ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА СЛЕД ПРЕВРАТА
НА 19 МАЙ 1934 Г. „НОВАТА ДЪРЖАВА“
И ПРОСВЕТНИТЕ РЕФОРМИ …………………………………………… 115
2.3. БЪЛГАРСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ В ГОДИНИТЕ
НА МОНАРХИЧЕСКИЯ РЕЖИМ (1935 – 1939) ……………………. 165
Трета глава
ИДЕОЛОГИЯТА НА „НОВАТА ДЪРЖАВА“
В ОБРАЗОВАНИЕТО ………………………………………………………. 257
3.1. ТВОРЧЕСКИЯТ НАЦИОНАЛИЗЪМ ……………………………………. 257
3.2. ИДЕОЛОЗИТЕ НА „НОВОТО ОБРАЗОВАНИЕ“ …………………… 277
3.3. „ЕДИННОТО УЧИТЕЛСТВО“ В СЛУЖБА
НА НАЦИОНАЛНИЯ ИДЕАЛ …………………………………………….. 310
3.4. „ПРОСВЕТНОТО ЕДИНСТВО“ И ДЕЙНОСТТА
НА ПРОСВЕТНИЯ СЪЮЗ (1934 – 1939) …………………………….. 322
Четвърта глава
ОТ ГРАЖДАНСКО КЪМ ДЪРЖАВНО-ГРАЖДАНСКО
ВЪЗПИТАНИЕ ……………………………………………………………….. 355
4.1. НОВИ ПРОГРАМИ ПО УЧЕБНИТЕ ПРЕДМЕТИ
„ОТЕЧЕСТВОЗНАНИЕ“ И „ГРАЖДАНСКО УЧЕНИЕ“ …………… 355
4.2. ГРАЖДАНСКОТО УЧЕНИЕ В УЧЕБНИЦИТЕ
ПО ОТЕЧЕСТВОЗНАНИЕ ………………………………………………… 368
4.3. СЪДЪРЖАТЕЛНИ АКЦЕНТИ В УЧЕБНИЦИТЕ
ПО ГРАЖДАНСКО УЧЕНИЕ В ІІІ ПРОГИМНАЗИАЛЕН КЛАС … 375
4.4. ПРЕДСТАВАТА ЗА КАЧЕСТВАТА И ДОБРОДЕТЕЛИТЕ
НА „НОВИЯ ГРАЖДАНИН“ ……………………………………………… 396
4.5. МЕТОДИЧЕСКИ НАСОКИ В ОБУЧЕНИЕТО
ПО ГРАЖДАНСКО УЧЕНИЕ ……………………………………………. 402
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ………………………………………………………………. 423
БИБЛИОГРАФИЯ …………………………………………………………… 429
РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ……………………………………. 449

Също може да ви хареса…