-10%

Българското общество през 14. век. Структура и просопография

22.50 лв.

Автор : Иван Божилов

Издателство : Фондация „Българско историческо наследство”

ISBN : 978-954-8536-15-8

Година : 2014

Корица : мека

Страници : 352

Език : български

Изчерпан

Описание

Настоящата книга е плод на дългогодишна изследователска дейност върху социалната организация и нейния състав в България през XIV век. Събраната информация позволява да се добие представа за хоризонталната и вертикална структура на обществото, за връзките, които са създавали една общност. Книгата съдържа просопографски каталог, който включва имената на 507 личности.

Съдържание

Предисловие

Уводни думи. Кратък преглед на състоянието на проблема

Част I. Българското общество през 14. век

Глава 1. Средновековното общество: идеи и модели

1.1. Библейският модел: двуполюсното общество

1.2. Индоевропейският модел: трифункционалното общество

1.2.1. Средновековният запад: въображаемо или реално?

1.2.2. Византия: трифункционалното общество — мит или действителност?

Глава 2. Българското общество през 14. век: трифункционалният модел

2.1. Корпус на текстовете

I. Еротоапокритична литература: „Въпроси на св. Ефрем“

II. Текстове с литургически функции

III. Риторика (светска)

IV. Агиография

А. Пространни жития

Б. Проложни жития

В. Похвални слова

Г. Химнография

Текстологичен коментар

2.2. Трипартитната организация

2.2.1. Владетелите

2.2.2. Свещеничество (oratores)

2.2.3. Войнство (bellatores) — boni hominess

2.2.4. Работници (laboratores) — ратар/ратай

Addendum: Въображаемият елит: небесен човек и/или земен ангел

Addendum: Светостта: йерархия или равнопоставеност?

Приложение I

Приложение II

Приложение III

Приложение IV

Глава 3. Алтернативата: Обществото на богомилите

Приложение V: Св. Иван Рилски и поп Богомил. Кратка сравнителна животопис

Част II. Просопографски каталог

Обяснителни бележки

Владетелите и владетелските фамилии в България през 14. век

1. Духовници-книжновници (oratores)

2. Аристокрация — болярство (bellatores — pugnatores)

3. Работници (laboratores)

Addendum I: дисиденти

1. Еретици

2. Криминализирани личности — „разбойници“

Addendum II: Имена, известни само от графити

Съкращения

Резюме на английски език