„Бях в три страни, които и трите се казват България“

25.00 лв.

Автор : Васил Гюзелев

Издателство : Фондация „Българско историческо наследство”

ISBN : 978–954–8536–11–0

Година : 2014

Корица : мека

Страници : 296

Език : български

Изчерпан

Описание

Настоящата антология включва преводи на общо 47 съчинения (пътеписи и дневници, географски описания, итинерари, портулани, трактати, слова, повести и различни други). Tе съдържат в себе си пространни или кратки сведения за българските земи и обитаващото ги население през XV в. Написани са от различни по етническа, верска и държавна принадлежност автори (българи, италианци, испанци, византийци, араби, французи, руснаци, унгарци, немци, сърби и др.). Тяхното предназначение е да представят състоянието на българските земи и положението на българите през това столетие, а също така и да допълнят и обогатят сведенията на документите и историческите съчинения за този твърде важен период от българското минало.