Византия и България на Балканите. Студии върху политическата история и българо-византийскоот имперско противоборство на Балканския полуостров през периода VII-X в.

20.00 лв.

Автор : Николай Кънев
Издателство : УИ “ Св.св. Кирил и Методий „
ISBN : 978-619-208-281-9
Година : 2022
Корица : мека
Страници : 308
Език : български

Описание

Съдържание:

Предговор …………………………………………………………………………………………………………………… 7

PREFACE …………………………………………………………………………………………………………………………. 9

 

 

I. Между символичното имперско върховенство

и реалността на фрагментарното териториално

присъствие – Византия на Балканския

полуостров през VII век. Утвърждаването

на българската държавност на Балканите

и началото на българо-византийския сблъсък

за хегемония…………………………………………………………………………………………………………. 11

Големите промени на Балканите през VII в. ……………………………………………..  13

Византия пред нова реалност на Балканите –

България на юг от Дунава ………………………………………………………………………………..  27

Появата на втората България на Балканите –

Куберова България в Македония …………………………………………………………………..  55

Византия и нейният опит за реконкиста

на Балканите в края на VII век ………………………………………………………………………..  65

 

 

II. Измеренията на българо-византийския

конфликт на Балканите

при управлението на кан Крум ………………………………………………………………  79

 

 

III. България и Византия на Балканите

в края IX и първите три десетилетия на X век –

между отново загубената ромейска

хегемония и възхода на българската империя…………………….. 107

Византия при Лъв VI (886–912) и промяната

във византийско-българските отношения.

България и Византия през 90-те години

на IX и началото на X в.  …………………………………………………………………………………..  109

Крехкият баланс на силите в началото на X век

и постигнатият относително приемлив модус вивенди

между двете велики сили на Балканите

през периода 904–912 г. ………………………………………………………………………………….  201

България и Византия на Балканите през периода 912–927 г. ………….  207

Разривът между България и Византия през 912/913 г.

и връзката му с ролята на Симеонова България в западната част

на Балканския полуостров ………………………………………………………………………  207

Кампанията от 913 г. и мирният договор, сключен с регентството

на император Константин VII Багренородни.

Проблемът с царската титла на Симеон…………………………………………. 217

Въпросът за признаването на царската титла на Симеон Велики

и българо-византийските отношения между 913 и 917 г. …………..  235

Кулминацията на българо-византийския конфликт

и битката при Ахелой през 917 г……………………………………………………………. 241

България и Византия на Балканите през периода 917–927 г. ……..  249

Мирният договор между България и Византия

от есента на 927 година ………………………………………………………………………………….  259

 

Библиография и използвани съкращения………………………………… 267

 

ВИЗАНТИЯ И БЪЛГАРИЯ НА БАЛКАНИТЕ (РЕЗЮМЕ)………………………… 297

BYZANTIUM AND BULGARIA IN THE BALKANS (ABSTRACT)     301

Също може да ви хареса…