-10%

Вилфредо Парето за политиката – том 1

17.10 лв.

Автор : Максим Мизов

Издателство : Авангард Прима

ISBN : 9786192394677

Година : 2020

Корица : мека

Страници : 348

Език : български

Изчерпан

Код: 9786192394677 Категории: , ,

Описание

Максим Мизов завършва философия с профил социология в СУ „Св. Климент Охридски“. Професор, доктор на социологическите науки, доктор по философия. Бил е научен секретар на Национален политически институт, директор на Център по исторически и политологически изследвания. Сега е директор на Български антифашистки научен институт и президент на фондация „Човещина“. Хоноруван преподавател в Славянския университет и в УНСС в катедри „Политология“ а също и в УниБИТ. Работи в сферата на антропологията, етиката, политологията, социологията, етнологията и религиологията. Автор е на 59 монографии (11 от които са в съавторство), както и на повече от 400 студии, брошури, статии в научно-теоретически сборници и списания. Съставител, отговорен или научен редактор на 42 колективни научни монографии и теоретически сборника, посветени на актуални теоретически и практически социално-политически проблеми. Главен редактор на електронно списание „Политически хоризонти“, както и член на редколегиите на списания „Ново време“ и „Етически изследвания“.

Какво ни разкрива биографията на Вилфредо Парето? Каква е историята на първото му класическо произведение – „Социалистическите системи“? Какво ни разказва и препоръчва маркизът-учен в тази творба относно социалистическите идеи и движения? Какви са скандалните реверанси на аристократа-антимарксист към марскистката теория за историята и за класовата борба? Каква е творческата биография на „Компендиум по обща социология“? Какво от „Социалистическите системи“ продължава да пребивава в, а и какво от нея е прокудено от дискурсив-ната обител на „Компендиума“? Каква е мистерията на циркулацията на елитите? Как се ражда последната фундаментална творба на Парето – „Трансформация на демокрацията“? Какви прилики и разлики има в нея спрямо идейните визии на автора й в неговите предишни фундаментални произведения? Какво е новото и „вечно живото“ във финалното класическо съчинене на аристократа-мислител? Плагиат на Моска ли е Парето? Защо (ще) имат научно „безсмъртие“ идеите на Парето за елитите и тяхната циркулация?

На всички тези и на ред други, твърде интересни и важни проблеми настоящата монография се стреми да даде и то интердисциплинарен отговор. Книгата е предназначена не само за тясно профилирани научни спецалисти – политолози, културолози, антрополози, философи, социолози и психолози на политиката, но и също за всички, които се интересуват по-системно от потайностите на случващото се в днешните обществено-исторически и социално-политически напрегнати времена в скъпата ни Родина.