-10%

ВИРУСЪТ НА ИНФОДЕМИЯТА СОЦИАЛНИ И МЕДИЙНИ ИЗМЕРЕНИЯ НА COVID-19

25.20 лв.

Автор : Грета Дерменджиева, Лора Симеонова, Росица Славова, Ваня Сухарова, Зарина Василева
Издателство : УИ “ Св. Климент Охридски „
ISBN : 978-954-07-5630-1
Година : 2023
Корица : мека
Страници : 240
Език : български
Код: 978-954-07-5630-1 Категории: , ,

Описание

Колективната монография със съставител проф. д-р Грета Дерменджиева е посветена на инфодемията по време на COVID кризата и е базирана на съвместно авторско анкетно проучване по проект към Фонд „Научни изследвания“ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. В научния колектив с ръководител проф. Дерменджиева участват и четирима от докторантите ѝ по онлайн журналистика – д-р Лора Симеонова, д-р Росица Славова, д-р Ваня Сухарова и докторант Зарина Василева, като всеки автор разглежда от различен аспект отражението на пандемията върху медийната среда, образованието и обществения живот като цяло.
Проф. д-р Грета Дерменджиева преподава онлайн журналистика и теория на дигиталната комуникация във Факултета по журналистика и масова комуникация (ФЖМК). Научните ѝ публикации са в областта на онлайн медиите и комуникациите и в приложението на нови методи и технологии в образованието.
Гл. ас. д-р Лора Симеонова е преподавател във ФЖМК. Научните ѝ интереси са ориентирани към еволюцията на медиите, социалните мрежи и моделите на лидерство в дигиталния свят.
Д-р Росица Славова е хоноруван преподавател във ФЖМК. Интересите ѝ са в научното поле на трансформацията на журналистическите онлайн жанрове.
Д-р Ваня Сухарова е журналист във в. „24 часа“ и хоноруван преподавател във ФЖМК. Научните ѝ интереси са свързани с журналистиката на участието в онлайн медийната среда.
Зарина Василева е докторант и хоноруван преподавател в катедра „Пресжурналистика и книгоиздаване“ на ФЖМК. Дисертацията ѝ разглежда въпросите за активизма и слактивизма.
Съдържание
ПРЕДГОВОР ……………………………………………………………………………………………………….7
СБЛЪСЪКЪТ НА ИНФЛУЕНСЪРИТЕ:
ВИРУСЪТ В ЕХО-СТАИТЕ НА БЪЛГАРСКИЯ FACEBOOK
Лора Симеонова ……………………………………………………………………………………………………9
РАЗПОЗНАВАНЕ НА ФАЛШИВИ НОВИНИ И ПОТРЕБИТЕЛСКИ
НАГЛАСИ КЪМ ИНФОРМАЦИЯТА В СОЦИАЛНИТЕ МЕДИИ
Росица Славова ……………………………………………………………………………………………………46
ГРАЖДАНИТЕ КАТО ИЗТОЧНИК НА НОВИНИ ПО ВРЕМЕ
НА ПАНДЕМИЯТА – СТРЕС ТЕСТ ИЛИ БЕЗПЛАТЕН РЕСУРС
ЗА МЕДИИТЕ
Ваня Сухарова …………………………………………………………………………………………………..104
ПАНДЕМИЧЕН СЛАКТИВИЗЪМ И ИНФОДЕМИЯ
Зарина Василева ………………………………………………………………………………………………..137
УРОК ПО ВРЕМЕ НА ПАНДЕМИЯ, ИЛИ ДВЕ ГОДИНИ САМОТА:
СОЦИАЛНИ ИЗМЕРЕНИЯ НА КРИЗАТА В СФЕРАТА
НА БЪЛГАРСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ
Грета Дерменджиева ………………………………………………………………………………………..169
ПРИЛОЖЕНИЯ
АНКЕТА 1
Пандемия и инфодемия. Социални измерения на „кризата COVID-19“
през призмата на медиите и социалните мрежи ………………………………………………….213
АНКЕТА 2
Пандемия и инфодемия. Социални измерения на „кризата COVID-19“
през призмата на медиите и социалните мрежи (Въпросник за журналисти) ……….225
Рецензия от проф. д-р Ефрем Ефремов ……………………………………………………………….234
Рецензия от доц. Георги Лозанов ………………………………………………………………………..235
THE INFODEMIC VIRUS.
SOCIAL AND MEDIA DIMENSIONS OF COVID-19 …………………………………………..237

Също може да ви хареса…