-10%

Власт • Образ • Въобразяване

8.90 лв.

Автор : сборник

Издателство : Изток – Запад

ISBN : 9789543212064

Година : 2005

Корица : мека

Страници : 200

Език : български

Код: 9789543212064 Категории: , ,

Описание

MEDIAEVALIA CHRISTIANA 1-2005

MEDIAEVALIA CHRISTIANA (MChr) е специализирано издание, което ще събира изследвания, фокусирани около един ясен тематичен център – историята и културата на християнството през Средновековието. Изборът на точно този тематичен център ни се струва важен по няколко причини:
– оформила се е критична маса изследователи в България, които работят в тази изследователска област;
– оформило се е многообразие от специфични методи и подходи спрямо медиевистиката, които са разработени от различните области на хуманитарното знание (философия, лингвистика, изкуствознание, филология, история и др.);
– пространството на християнската религия през Средновековието очертава специфичния профил на европейската култура – едновременно една и единна в ценностите си и разнообразна в проявите им;
– Християнството през Средновековието се развива като ба¬зисна и обща културна норма за всички форми и прояви на обществения живот, който подлежи на коректна историческа реконструкция, доколкото е реконструирана собствената му културна норма.
Убедени сме, че средата на специализираното издание създава най-добри условия за ползотворен академичен диалог. Като събира различни изследователски гледни точки, специализира¬ното издание всъщност създава предпоставки за комплексен (междудисциплинарен) подход в реконструкцията на ролята на християнството в средновековната култура.
Първият брой на MEDIAEVALIA CHRISTIANA – „Власт • Образ • Въобразяване“ е посветен на представите за властта и комуникативните средства за нейната репрезентация в Източното Средиземноморие през Средновековието.