Време, материя и дух. Реставрацията в НАИМ–БАН

35.00 лв.

Автор : сборник
Издателство : Национален археологически институт с музей  – БАН
ISBN : 978-619-254-001-2
Година : 2022
Корица : твърда
Страници : 256
Език : български
Код: 978-619-254-001-2 Категории: ,

Описание

   Изданието преставя каталог към изложбата „Време, материя и дух. Реставрацията в Националния археологически институт с музей при Българската академия на науките“. Изложбата се фокусира върху приноса на реставраторите и другите музейни специалисти, отдали професионалните си умения за опазването и реставрирането на културно-историческото ни наследство, още от времето на Народния музей, до днешния Национален археологически музей. Тя е свързана с желанието на екипа да обърне внимание на някои важни професионални дейности, без които съвременната музеология е невъзможна. Често за широката публика остават на заден план усилията на реставраторите и музейните специалисти, отговарящи за съдържанието и състоянието на фондовете и на многобройните културни ценности, съхранявани в тях. Изложбата е посветена на труда на личностите, които от създаването на музея са имали водеща роля в процеса на опазване на културното наследство на България.
Съдържание
Началото / The Beginning
Създаване и развитие на Ателието за реставрация — от Народен музей към Археологически институт с музей / Establishment and development of the Restoration atelier: From National Museum to Archaeological Institute with Museum
Марин Георгиев Устагенов / Margin Georgiev Ustagenov
Асен Илиев Белковски / Asen Iliev Belkovski
Карл Йорданов. Реставрационната му дейност в Народния музей / Karl Yordanov. His conservation and restoration activity at the National Museum
Вера Недкова / Vera Nedkova
Васил Василев / Vasil Vasilev
Настоящето / The Present
Иследователска дейност на лабораторията на НАИМ при БАН / Scientific analyses of the Laboratory at NAIM-BAS
Първата реставрирана мозайка от Стара Загора / The first conserved mosaic from Stara Zagora
Ре-реставрация на акинака от могила Яланджа тепе край с. Полско Косово, Русенско / Re-conservation of an akinakes from the Yalandzi tepe tumulus, near the village of Polsko Kosovo, Rise District
Консервационни практики за повърхностно третиране на полихромна живопис / Conservation practices for perfunctory treating of polychrome paintings on stone plastic arts in LACR of NAIM-BAS
Метални парчета от историята: два илирийски шлема от Требенище / Metal fragments from the history: Two Illyrian helmets from Trebenishte in the National Archaeological Museum collection
Каталог / Catalogue
Преди и след реставрацията / Before and after the conservation
Цитирана литература / Bibliography

Също може да ви хареса…