-10%

Всичко за продан: Консумативната култура в България

13.50 лв.

Автор : колектив

Издателство : Нов Български Университет

ISBN : 9789545358401

Година : 2015

Корица : мека

Страници : 304

Език : български

Описание

Книгата е резултат от изследователски проект „Нови потребителски практики в България на Департамент „Антропология“ на Нов български университет, финансиран от Фонда за стратегическо развитие на НБУ. Авторският колектив е изкушен от научното предизвикателство да погледне на съвременния ни споделен начин на живот /който наричаме „култура“/ през очите на антрополога – да анализира и осмисли значимите промени, настъпили в българския културен ландшафт през посделните 25 години. Емблема на тази трансформация е навлизането на западната консумативна култура в страната. На базата на значителен по обем материал – резултат от теренни изследвания – авторите изследват начините, по които глобалните културни послания се вписват и интегрират в местната постсоциалистическа среда. Особен принос на книгата е, че този анализ е направен през перспективата на „малкия човек“, на социалния актьор, за когото консумацията е безгранично поле за избор, но възможностите му да избира често са твърде ограничени.