Въведение в славянската кодикология

130.00 лв.

Автор : Аксиния Джурова

Издателство : Център за славяновизантийски проучвания “ Проф. Иван Дуйчев “

ISBN : 978-954-9579-002

Година : 1997

Корица : твърда

Страници : 418

Език : български

Описание

Съдържание

I. Уводни бележки

II. Кодикология. Общ преглед

II.1. Кодикологията като научна дисциплинма. Определение, предмет и развитие. Преглед на основните изследвания

II.2. Основни термини. Методология на изследването

III. Кодексът като тяло на логоса

III.1. Идеята за книгата през Средновековието

III.2. Кой преписва ръкописите в православния свят

III.3. Преписването като свещенослужене — домостроителство

IV. Славянските азбуки

IV.1. Произход на славянското писмо и авторствотоо на двете азбуки

IV.2. Глаголицата

IV.3. Кирилицата

V. Материали за писане в славянските ръкописи

V.1. Византийската традиция: папирус, пергамент, хартия

V.2. Славянската традиция в материалите: пергаментът и начинът му на производство при славяните

V.2.A. Обработка на светлата и тъмната страна на пергамента: месна и окосмена страна

V.2.Б. Палимпсести

V.3. Хартията

V.3.A. Технология на хартиеното производство

V.3.Б. Водни знаци

VI. Книжно тяло и подвързия. Технология и инструменти

VI.1. Конструкция на книжното тяло

VI.2. Подвързия

VI.3. Формати при пергаментните и хартиените ръкописи

VI.4. Тетради — начин на комплектуване. Инструменти за писане. Пикиране и разлиновка на тетрадата

VI.5. Състав на тетрадите и средства за отбелязване на тяхната последователност

VI.6. Мастила и бои

VI.7. Инструменти за нанасяне на орнамента

VII. Организация на текстовото поле

VII.1. Типове писмо: устав, полуустав, бързопис. Стоящо и висящо писмо

VII.2. Знаци за съкращение

VII.3. Знаци за ударение

VII.4. Екфонетични знаци

VII.5. Лигатури

VII.6. Препинателни знаци

VII.7. Знаци за изпуснат текст и знаци за препращане

VII.8. Завършителни знаци

VII.9. Особености на цифровата система в глаголическите и кирилски ръкописи

VII.10. Летоброенето в славянските ръкописи

VII.11. Заглавно писмо. Завършване на текст

VII.12. Лабиринт, тайнпоис, акростих

VIII. Структурирането на текста в кодекса чрез типа писмо, орнамента и миниатюрата

VIII.1. Терминология на основните украсителни елементи в ръкописа

VIII.1.А. Изобразителни елементи

VIII.1.Б. Орнаментални елементи

VIII.2. Орнаменталният репертоар на славянските ръкописи в сравнение с гръцките

VIII.3. Орнаменталната украса на старославянските ръкописи до XII в.

VIII.4. Основни орнаментални стилове в кирилската традиция след XII в.

VIII.5. Илюстраторската традиция в славянските ръкописи

Приложения

Библиография

Резюме на френски език

Албум