-10%

Въведение в CRM

19.98 лв.

Автор : Иван Боевски, Ангел Саров

Издателство : УИ “ Св. Климент Охридски “

ISBN : 978-954-5228-0

Година : 2021

Корица : мека

Страници : 146

Език : български

Описание

Управлението на връзките с клиенти (Customer Relationship Management – CRM) се разглежда, описва, осветлява и изследва предимно от един фокус и много по-рядко от два. Изключение представляват публикациите, които поставят повече от два фокуса и те са характерни предимно за последните няколко години на настоящето столетие.
Авторският екип на настоящия учебник е на мнение, че CRM има интердисциплинарна природа. Затова и нашият фокус е интердисциплинарен, при който използваме еволюционно-генезисния изследователски инструментариум.

Настоящият учебник има за цел:
– да въведе читателя в дълбоките дебри на природата на CRM;
– да го запознае с тях;
– да му помогне да премине успешно през тях.