Генетика

55.00 лв.

Автор : Гинка Генова, Меглена Китанова, Олга Кръстанова

Издателство : Гея – Либрис

ISBN : 978-954-300-189-7

Година : 2019

Корица : мека

Страници : 580

Език : български

Изчерпан

Описание

2020 година започна с едно значимо събитие за нашите академични среди. Издателство „Гея-Либрис“ публикува учебник по генетика за студенти от Биологическия факултет на СУ „Кл. Охридски“, с което наруши една десетилетна пауза. Автори на изданието са известни специалисти, преподаватели в катедра „Генетика“ на Биологическия факултет при СУ: проф. д-р Г. Генова, гл. асист. д-р М. Китанова и гл. асист. д-р О. Кръстанова, като първият автор е и научен редактор. Те освен че провеждат основни и специализирани курсове по генетика със студенти, със своите знания и умения съдействат за изграждането на млади специалисти, намиращи реализация в различни области на генетиката. Учебникът съдържа 19 глави, които отразяват основните проблеми на генетиката. Достойнство е прекрасният печат и оформление на изданието. Всяка глава завършва с обобщение и въпроси, които улесняват читателя по-лесно да възприеме и осмисли представената информацията. Авторите на учебника в достъпна форма, ясно и с прекрасни илюстрации и схеми са разработили всяка глава. Едновременно с това учебникът представлява научен справочник, снабден с най-съвременна литература и генетични термини, за всеки от който е дадено конкретно определение. Неслучайно учебникът започва с молекулни основи на наследствеността. Това от една страна събужда интереса и любопитството на читателя, и от друга съдейства за по-лесното разбиране на редица сложни генетични механизми и процеси, разглеждани в учебника. Подробно и увлекателно е представена класическата генетика – законите на Мендел и закономерностите на унаследяване на признаците. Читателят може да се запознае с генетичните основи на многообразието от цветове и форми в растителното и животинско царство. Разглеждат се и проблеми от цитогенетиката, различни видове хромозоми, техните структурни и бройни изменения. Какво представлява ДНК, нейната структура при прокариоти и еукариоти, мутации и репарации на ДНК, защо поколението не е пълно копие на родителите, каква е функцията на гените, как се регулира генната експресия, рекомбинативни ДНК технологии и какво е тяхното приложение – въпроси, които намират отговор в учебника. Обсъждат се проблеми на популационната генетика и молекулярната еволюция. В еволюционен аспект са разгледани едни и същи гени, които участват в развитието на систематично отдалечени видове. Разработен е и един изключително важен медицински проблем – раковите заболявания, генетичната природа на рака, гени, свързани с възникването и развитието на болестта.
Широкият спектър от генетични въпроси, обсъждани в учебника, го прави ценен не само за обучението на студенти, но той представлява интерес и за по-широк кръг от специалисти: биолози, медици, биотехнолози, агрономи, животновъди както и за всеки, който се интересува от науката генетика.
Проф. д-р дбн П. Михайлова,
Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН