Спряна от продажба/География на България (стопански, социални и регионални особености)

20.00 лв.

Автор : Димитър Симеонов , Десислава Симеонова
Издателство : УИ “ Св. св. Кирил и Методий “ – ВТУ
ISBN :  978-619-208-285-7
Година : 2021
Корица : мека
Страници : 332
Език : български

Изчерпан

Описание

Съдържание:

ВЪВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………………………………….. 7

 

1. Теоретико-методологични въпроси

на социално-икономическата география на България………………….. 10

2. Географско пространство, географско положение,

съвременни граници на България…………………………………………………………. 23

3. Регионални особености и тенденции в демографското

развитие на България…………………………………………………………………………………. 35

4. Регионални особености и тенденции в селищното

развитие на България…………………………………………………………………………………. 49

5. Теоретични аспекти на регионалния стопански анализ

на България…………………………………………………………………………………………………….. 63

6. География на растениевъдството в България………………………………. 76

7. География на производството на зърнени култури

в България……………………………………………………………………………………………………….. 91

8. География на производството на технически култури

в България……………………………………………………………………………………………………….. 101

9. География на зеленчукопроизводството в България………………… 110

10. География на овощарството и лозарството в България…………. 120

11. География на животновъдството в България…………………………….. 133

12. География на производството, преноса и разпределението

на  електрическа и топлинна енергия в България…………………………… 141

13. География на производството на основни метали

в България……………………………………………………………………………………………………….. 158

14. География на производството на машини и оборудване

в България……………………………………………………………………………………………………….. 167

15. География на производството на химични продукти

в България……………………………………………………………………………………………………….. 179

16. География на производството на хранителни продукти,

напитки и тютюневи изделия в България…………………………………………. 188

 

17. География на транспортната система в България……………………. 202

18. Теоретични аспекти при географското изучаване

на сектора на услугите в България………………………………………………………… 219

19. Административно-териториално устройство

на България…………………………………………………………………………………………………….. 237

20. Райониране и регионално развитие на България……………………… 251

21. Сравнителен географски анализ, оценка и приоритети

за развитие между Югозападен и Северозападен район

на България от ниво 2…………………………………………………………………………………. 265

22. Сравнителен географски анализ, оценка и приоритети

за развитие между Южен централен и Северен

централен район на България от ниво 2……………………………………………… 275

23. Сравнителен географски анализ, оценка и приоритети

за развитие между Югоизточен и Североизточен район

на България от ниво 2…………………………………………………………………………………. 284

24. Регионални икономически и социални неравенства

в България……………………………………………………………………………………………………….. 293

 

Използвана литература…………………………………………………………….. 310

ПРИЛОЖЕНИЯ………………………………………………………………………………………… 319

Също може да ви хареса…