-10%

География на Средиземноморието • Културно-цивилизационно пространство на средиземноморските страни

31.50 лв.

Автор : Николай Попов

Издателство : Колбис

ISBN :9786197284003

Година : 2015

Корица : мека

Страници : 442

Език : български

Изчерпан

Описание

Авторът Николай Попов е преподавател по география в Геолого-географския факултет на СУ “Св. Кл. Охридски”. Това е втората му книга след “Политическа география на Португалската колониална империя”, публикувана през 2010 г. Книгата “География на Средиземноморието” е съставена от три части – теоретична, обща и регионална. В теоретичната част е обърнато внимание на единния характер на географската наука и необходимостта от междудисци-плинарен синтез на географията с историята, философията и културология-та, като е подчертано значението на културно-цивилизационния подход в географските изследвания. В нея се засягат понятия като култура и цивилизация и връзката им с географското пространство. Общата част изследва културно-цивилизационното пространство на Средиземноморието – географската структура на Средиземно море (акватория, брегова линия, вътрешни морета, протоци, канали, острови), средиземноморската урбанизация, архитектура, климат, ландшафти, земеделие, кулинарни традиции, етноси, езици, религии. Акцентирано е върху историческото развитие на средиземноморските цивилизации и култури, формирането на съвременната политическа карта на региона, разгледани са също интеграционните процеси и съвременните проблеми. В третата част са анализирани средиземноморските страни -21 държави от Европа, Африка и Азия с излаз на Средиземно море. При анализа, на базата на системния и комплексния подход, е приложен универсален географски алгоритъм, който включва следните елементи: географско положение и граници, природни условия и ресурси, историческо развитие и политическо управление, общество и урбанизация, секторна и териториална структура на стопанството. Специално внимание е отделено на значението на всяка страна като туристическа дестинация. Книгата е предназначена за специалисти, студенти и широк кръг от читатели, проявяващи интерес към географската организация на Средиземноморския регион.