Геополитическият императив

20.00 лв.

Автор : Благовест Георгиев

Издателство : Парадигма

ISBN : 978-954-326-293-9

Година : 2016

Корица : мека

Страници : 450

Език : български

Код: 978-954-326-293-9 Категории: , ,

Описание

По оригинален начин авторът извежда разбирането си, че „целите и намеренията на държавата в икономиката, социалната област и културата могат да бъдат всякакви, но те имат смисъл само в контекста на външната политика“. А тя е ефективна, когато съобразява целите си с геополитическите реалности според ситуирането на сферите на влияние и интереси. Чрез органичната връзка между raison d’Etat и геополитиката Благовест Георгиев ни разкрива смисъла на геополитическия императив. Погледът му е смел, новаторски и оригинален. Той не само е неподвластен на актуално залялата ни „политкоректност“ на неолибералната догма, налагана императивно, а точно обратното. Пред читателя е книга, която позитивно ще го провокира да разсъждава и подкрепи „тържеството на разума и на обективната логика“ в опита ни да разберем природата на международния ред.
доц. д-р Йордан Дойков