-10%

ГЕОРГИ Н. НИКОЛОВ БИОБИБЛИОГРАФИЯ (1957 – 2022)

22.50 лв.

Автор : Красимир С. Кръстев
Издателство : УИ “ Св. Климент Охридски „
ISBN : 978-954-07-5689-9
Година : 2023
Корица : мека
Страници : 246
Език : български

Описание

Георги Н. Николов е верен последовател на медиевистичната школа на акад. Васил Гюзелев и също като своя учител възстановява историческото минало на базата на строго придържане към историческите извори. В своите изследвания българският медиевист демонстрира професионални умения за синтез, а продължителната му научна и преподавателска кариера е превърнала стила му на писане в четивен и завладяващ.
СЪДЪРЖАНИЕ
Curriculum vitae et cursus honorum
Георги Н. Николов и неговото място в българската медиевистика………..11
Биографична справка и научен живот……………………..31 
Участие в конгреси, симпозиуми, конференции, семинари и други научни форуми (1980 – 2022 г.)………….39
Лекции и лекционни курсове…………………………………..55
Научни проекти……………………………………………………..57
Участие във фондации, в научни и в обществени организации……………..59
Ръководни позиции в Софийския университет „Св. Климент Охридски“…………….61
Научен ръководител на докторанти…………………………63
Участник и консултант във филми…………………………..65
Научни и обществени награди………………………………..67
Библиография на писаното за Георги Н. Николов и дейността му………….69
Сборници и списания в негова чест…………………………75
Библиография на научните трудове на Георги Н. Николов (1981 – 2022 г.)
Монографии и книги………………………………………………78
Студии и статии……………………………………………………..82
Рецензии и отзиви…………………………………………………..98
Библиографии и биобиблиографии……………………….107
Учебници и учебни помагала………………………………..152
Научнопопулярни публикации……………………………..153
Статии в енциклопедии…………………………………………162
Електронни издания……………………………………………..213
Varia…………………………………………………………………….215
Преводи………………………………………………………………216
Участие в редколегии и съставителство……………..217
Интервюта…………………………………………………………..222
Съкращения…………………………………………………………226
Приложения…………………………………………………………229

Също може да ви хареса…