-10%

Георги Раковски. Автентични писма и документи т.1

45.00 лв.

Автор : съст. Пламен Митев
Издателство : УИ “ Св. Климент Охридски „
ISBN : 978-954-07-5573-1
Година : 2023
Корица : твърда
Страници : 344
Език : български

Описание

   Двутомното издание е подготвено по повод на 200-годишнината от рождението на Съби (Сава) Стойков Попович – Георги Раковски (1821–2021), и включва факсимилета на материали от неговия архив с необходимите бележки към тях. В настоящия първи том са събрани документи, отразяващи живота и неговата обществена и книжовна дейност такива, каквито възрожденецът ги е замислял и собственоръчно е описал. Включени са още писма до него, до различни институции в Русия и Румъния, устави и планове, малко познати вестникарски броеве. Документите са подредени хронологично с идеята читателите да проследят житейския път на нашия герой и израстването му като общопризнат национален водач. Водени от разбирането, че в днешното пренаситено с електронни информационни източници време любородният читател трябва да бъде подтикнат сам да се потруди над ръкописите, съзнателно се отказахме „да разчетем” и да осъвременим отделните текстове. Така всеки, който посегне към настоящото издание, ще се изправи пред предизвикателството да се докосне до автентичното писмено наследство на котленеца и да се опита да възприеме през неговия неравен, на места и не съвсем ясен почерк вълненията, искреността на намеренията, пламенността на идеите, силата на разочарованието, горестта от предателството, възторга от успеха – цялата широка палитра от бурно преживяното в краткия земен път на Георги Раковски.
   Към всеки документ са приложени коментарни бележки, в които са посочени мястото на съхранение, архивната сигнатура и наличната научна публикация. Пояснени са някои от по-важните моменти в живота на Раковски, имена на хора от епохата, събития от политически, културен и стопански характер. Поради специфичните особености на използвания през XIX в. книжовен език, без установени норми, в писмата често са използвани турцизми, гръцки фрази или текстове на гръцки език, диалектно изговаряни и написани думи, които са запазени в техния автентичен вид. Някои от представените документи са преведени, а за други са посочени най-подходящите източници с превод на съответните текстове, като коректно са цитирани използваните автори, сборници и монографии.
Пламен Митев, Надя Манолова-Николова
Съдържание
Уводни думи
1. Писмо на Неофит Бозвели до Георги С. Раковски в Цариград, 12.09.1841 г.
2. Писмо на Георги С. Раковски до баща му Стойко Попович в Котел, 2.08.1848 г.
3. Писмо на К. Моравенов до Георги Раковски в Узунджово, 3.09.1849 г.
4. Договор за откупуване налозите на Узунджовския панаир, 19.09.1849 г.
5. Писмо на Георги Раковски до Стоян Д. Каблешков [Пловдив], 4.08.1850 г.
6. Писмо от Георги С. Раковски до баща му Стойко Попович в Котел, 11.05.1851 г. 7. Писмо на Георги Раковски до външния министър на Османската империя Коджа Мустафа Решид паша, 13.08.1853 г.
8. Джобен бележник на Георги С. Раковски, 18.06 – 8.08.1854 г.
9. Неповинний българин, разпален от любовта на Отечеството, 13.09.1854 г.
10. Писмо от Георги Раковски до Гаврил х. Денкович в Свищов [29.12.1856 г.]
11. Писмо на Георги Раковски до Сава Генчов, Петър Оджаков, Павел Тодоров и Иван Касабов в Белград [след 20.02.1857 г.]
12. Писмо на Георги Раковски до Иван Кулин в Белград, 04.1857 г.
13. Писмо на Георги Раковски до Христо Гешов във Виена, 04.1857 г.
14. Писмо на Н. [Никола] П. Тъпчилещов до Д. [Данило] Медакович в Нови Сад, 8.05.1857 г.
15. Писмо на Георги Раковски до Никола Тъпчилещов в Цариград, 20.05.1857 г.
16. Писмо на Георги Раковски до Генералното консулство на Гърция във Виена [29.05.1857 г.]
17. Писмо на Георги Раковски до Павел Тодоров и Иван Касабов в Белград [началото на 06.1857 г.]
18. Брой 1 на в. „Българска дневница”, 26.06.1857 г.
19. Пробен брой на „Дунавски лебед” [вер. средата на 08.1857 г.]
20. Позив на Георги С. Раковски към всички родолюбиви българи [вер. втората половина на 12.1857 г.]
21. Позив на спомоществование за учреждения на една българска книжевна община, краят на 12.1857 г.
22. Писмо от Георги С. Раковски до Иван С. Иванов, в Кишинев [вер. от средата на 03.1858 г.]
23. Писмо на Георги Раковски до Иван Кишелски в Петербург, 05.05.1858 г.
24. Писмо на Георги Раковски до Иван Иванов в Петербург [ок. 14.05.1858 г.]
25. Писмо на Георги Раковски до Драган Цанков в Цариград, 15.05.1858 г.
26. Прошение от Георги С. Раковски до попечителя на Одеския учебен окръг Николай Ив. Пирогов [вер. 07–08.1858 г.]
27. Пробен брой на в. „Дунавски лебед” [07 – 08. 1858 г.]
28. План за освобождение на България, лятото на 1858 г.
29. Прошение от Георги С. Раковски до Комитета на Одеската цензура, 25.06.1859 г.
30. Програма на литературен вестник „Български древности” [след 06.1859 г.]
31. Писмо на Йосиф Дайнелов до Георги Раковски, 14.09.1860 г.
32. Българский за независимо им священство днес възбуден въпрос и нихна народна черква в Цариград, 1860 г.
33. Начало на католическото движение в България и днешното му положение [07.1860 г.]
34. Писмо на Теофан Райнов до Георги Раковски в Белград, 6/18.[10].1861 г.
35. Писмо на А. Убичини до Георги Раковски, 20.11.1861 г.
36. План за освобождение на България [краят на 1861 г.]
37. Писмо на Стоян Буйнов до Георги Раковски в Белград, 22.11.1861 г.
38. Статут на Привременното българско началство в Белград, 14.06.1862 г.
39. Писмо на Георги Раковски до Теохар Папазов в Груя, 27.06.1862 г.
40. Позив към българския народ, 01.08.1862 г.
41. Устав на дружеството за издаване на в. „Бъдущност”, 10.1863 г.
42. Ръкопис на Георги С. Раковски относно произхода на кирилицата, 1865 г.
43. Българскиый стар народ и негова писменост [б.д.]
44. Журнал [вер. 1858 г.]
45. Писмо на Н. Първанов до Георги Раковски [Букурещ], 09.01.1866 г.
46. Съдържание на житието ми [вер. 1866 г.]
47. Житие Г. С. Раковскаго, написано от него самаго [вер. 1866 г.]
48. Привременен закон за народните горски чети за 1867 лето, 01.01.1867 г.

Също може да ви хареса…