-10%

Гласове на другостта

27.00 лв.

Автор : сборник
Издателство : УИ  „Св. Климент Охридски“
ISBN : 978-954-07-5843-5
Година : 2023
Корица : мека
Страници : 496
Език : български

Описание

 Настоящият сборник е резултат от международната научна конференция „Гласове на другостта“, проведена в Софийския университет на 2‒3 ноември 2022 г. Тя e четвъртият форум, организиран по проекта „Текстове от маргиналията: памет и употреби“ (започнал през 2019 г.) към Факултета по славянски филологии. Надсловът на конференцията e логичен, но и провокативен за продължаващите вече над три десетилетия академични занимания в областта на литературната периферия. Форумът предизвика значителен интерес и при провеждането си реализира нови литературноисторически открития, което потвърди продуктивността на избрания подход, фокусиран върху множеството гласове, които по различни причини са смълчани и(ли) заглушени.
   Едновременно с това, този сборник демонстрира вторична, метатекстова полифоничност, хетерогенен потенциал на „гласовете на другостта“, които проговарят в 52 статии, представящи разнородни концептуални, теоретични и интерпретативни парадигми към темата. В някои от текстовете другостта е възприемана като възкресяване на маргинализирани, полузабравени авторски имена, в други ‒ като възможности за алтернативен прочит на (привидно) добре познати, канонизирани произведения, а в трети ‒ като динамично напрежение на интертекстуален диалог. Полето на възможните прояви на темата е видяно като работещо от Античността до постмодернизма, като обхващащо и славянски алтернативни литературни практики, и „другост на втора степен“ – в китайската литература. Разбира се, акцентно са разгледани и европоцентрични прояви на другостите.

Също може да ви хареса…