-10%

Глобата по българското наказателно право

16.20 лв.

Автор : Розалина Николова

Издателство : Сиела

ISBN :  978-954-282-785-6

Година : 2019

Корица : мека

Страници : 196

Език : български

Код: 978-954-282-785-6 Категории: ,

Описание

Настоящият труд е първото самостоятелно изследване, посветено на глобата по българското наказателно право. В него е направен обстоен исторически преглед на развитието на това наказание, както и съпоставка на глобата по българското наказателно право с глобата в други европейски държави. Основно място е отделено на същността на глобата като наказание, както и на сравнението ѝ с глобата в други правни отрасли. Внимание е отделено и на освобождаването от наказателна отговорност с налагане на административно наказание глоба по чл. 78а НК. По всички разгледани аспекти са направени предложения de lege ferenda.​