Годишник на националния археологически музей т.12 . In memoriam Lilyana Pernicheva-Perets

20.00 лв.

Автор : сборник
Издателство : Национален археологически институт с музей – БАН
ISBN : 1310-7933
Година : 2014
Корица : твърда
Страници : 380
Език : български
Категории: ,

Описание

Съдържание
Лиляна Перничева-Перец. Библиография
M. Lichardus-Itten. Un des plus grands bâtiments du Néolithique ancient de la peninsula balkanique découvert à Kovačevo, Sandanski
М. Лихардус-Итен. Една от най-големите раннонеолитни сгради на Балканския полуостров, открита в Ковачево, Сандански (резюме)
С. Сиракова. Стратиграфски изследвания в района на среднопалеолитното находище на листовидни върхове край Муселиево, Плевенско
A. Guadelli. L’industrie osseuse et la parure à la fin du Paléolithique supérieur en Bulgarie
А. Гуадели. Костната индустрия и украшения в края на късния палеолит в България (резюме)
В. Николов. Раннонеолитна обредна яма край Съединение, Сунгурларско
М. Гюрова. Кремъчни находки от раннонеолитна яма край Съединение, Сунгурларско
Л. Нинов. Археоостеологични находки от раннонеолитна яма край Съединение, Сунгурларско
Г. Ганецовски. Свещеното място в раннонеолитното селища Оходен-Валога
E. Atanasova, V. Dimitrovska. Comparative analyses of the chipped stone assemblages of Piperkov Chiflik (SW Bulgaria) and Rug Bair (East Macedonia)
Е. Атанасова, В. Димитровска. Сравнителен анализ на кремъчните ансамбли от раннонеолитни селища Пиперков чифлик (ЮЗ България) и Руг Баир (Източна Македония) (резюме)
Ст. Чохаджиев, Ал. Чохаджиев. Проучване на къснонеолитното селище Хотница-Орловка (предварително съобщение)
Я. Бояджиев. Процеси и промени при прехода неолит — халколит на територията на България
К. Бояджиев. Каменни боздугани от неолита и халколите в България
Т. Кънчева-Русева, Д. Колева. Халколитни накити от Азмашката селищна могила
T. Kancheva-Ruseva, V. Petrova. The Late Chalcolithic pottery from the third building level of Tell Sadievo, Nova Zagora district
Т. Кънчева-Русева, В. Петрова. Керамичен комплекс от III хоризонт на селищна могила Съдиево, Новозагорско (резюме)
А. Чохаджиев, Р. Йорданова. Модел на двуетажна постройка от Хотница. Реконструкция, анализ и интерпретация
Св. Венелинова. Керамични модели на сгради от селищната могила при Иваново, Шуменско
М. Попова. Орнаментални схеми на къснонеолитната керамика с графитна украса от Североизточна България (резултати от изследване на керамичните комплекси от селищни могили Русе, Радинград, Коджадермен и Смядово)
П. Георгиева. Костени антропоморфни фигурки от Козарева могила
J.-P. Demoule. Strumsko et Dikili Tash: à propos d’une transition
Ж.-П. Демул. Струмско и Дикили Таш: относно един преход (резюме)
М. Гребска-Кулов, И. Кулов. Късен халколит в долината на Средна Струма
Н. Тодорова. Нови данни за финала на късния халколит в долината на Средна Струма
Р. Златева-Узунова. Къснонеолитни кремъчни артефакти от обект Мездра-Калето, Западна България
М. Христов. Медна брадва тип Плочник от фонда на Национален исторически музей
А. Радунчева. Конят в религията през неолита и енеолита
Н. Сираков. Ст. Танева. Кремъчни върхове за стрели от прехода късен енеолит/ранен бронз в Качица и Клисе баир, Великотърновско
Б. Атанасов, И. Кулов, Ф. Щокхамер, К. Велковски, Ив. Гацов, П. Зидаров, Д. Коп, Е. Маринова, П. Неделчева, Д. Стоев. Археологически проучвания на селища от КБЕ и РЖЕ край гр. Кресна в долината на Средна Струма и с. Баня в долината на Горна Места

Също може да ви хареса…