Градиво за изследване на детето, децата, детството. Том I

16.00 лв.

Автор : сборник

Издателство : ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“

ISBN : 978-619-208-202-4

Година : 2019

Корица : мека

Страници : 352

Език : български

Изчерпан

Описание

Съдържание:

Съдържание…………………………………………………………………… 5

Кратко въведение

проф. Маргарита Карамихова…………………………………………. 8

Децата сираци през Възраждането – бележки

проф. Надя Манолова-Николова, Софийски университет

„Св. Климент Охридски“……………………………………………….. 9

За извънбрачните деца в Пловдив в

края на ХІХ – началото на ХХ в.

ас. Иванка Митева, Регионален исторически музей –

Пловдив………………………………………………………………………. 22

„Имотите и децата са украсата на земния живот…“ –

бележки върху наследствените права на децата в

Османската империя

Десислава Димитрова, докторант,

ВТУ „Св. св. Кирил и Методий……………………………………… 38

Традиционни детски накити и украшения

д-р Павлин Чаушев, асистент, във ВТУ

„Св. св. Кирил и Методий“……………………………………………. 55

Децата на Пловдив през 1908–1909 година

Йорданка Кривошиева, уредник,

Регионален исторически музей – Пловдив……………………… 62

„А тя беше многобройна…“ Няколко щриха

върху семейните взаимоотношения и детските

години на Вазовци

Надежда Георгиева, уредник, Къща музей

„Иван Вазов“ – \гр. Сопот……………………………………………… 76

Детска литература, издавана в Шумен (края на ХІХ –

30-те год. на ХХ в.)

гл. ас. Бета Хараланова, Регионален исторически

музей – Шумен…………………………………………………………….. 88

Колекция детски картички от известната шуменска

фамилия Вайсман

Стела Славчева, уредник, Регионален

исторически музей – Шумен……………………………………….. 100

Кръщенето – традиционни схващания

и съвременни практики

Борислава Петрова, директор, Къща музей

„Иван Вазов“ – гр. Сопот…………………………………………….. 112

Да си поиграем навън или ще си стоим вкъщи!?

доц. д-р Петя Банкова, Институт за етнология и

фолклористика с Етнографски музей при

Българска академия на науките……………………………………. 118

Местата за детски игри в спомените за детството

Пламена Кирова, главен уредник,

Регионален исторически музей – Бургас………………………. 128

Социалистическото детство на една столичанка

проф. днк Маргарита Карамихова, преподавател,

ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“…………………………………… 139

Едно градско дете, пораснало през 70-те години

на ХХ век (градиво към историята и етнологията

на социализма)

проф. д-р Петко Ст. Петков, преподавател,

ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“………………………………….. 154

От люлката до хорото – детство и юношество

(по материали от района на село Мики (Мустафчево),

Помакохория, Северна Гърция)

д-р Гергана Цонева, ПУ „Паисий Хилендарски“…………… 175

Децата на новите мобилни цигани (по примера на

Белоградчик)

гл. ас. д-р Светлана Антова, ИЕФЕМ – БАН…………………. 196

Децата на емигрантите

Иван Тодоров, докторант,

ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“…………………………………… 212

Децата на с. Сеслав – настояще и бъдеще

д-р Севим Куртчу, старши учител, ОУ

„Св. св. Кирил и Методий“ с. Сеслав, обл. Разград……….. 230

Отглеждането на децата в Полша – в миналото и сега

Надежда Станулова, учител, Средно училище

„Христо Проданов“ – гр. Карлово……………………………….. 245

Приложение на информационните технологии

в обучението по „Околен свят“ в 1. клас

Олга Петкова, докторант,

ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“………………………………….. 250

За работата с децата творци в клуб

„Литературен Еверест“

Росица Иванова, педагогически съветник,

Средно училище „Христо Проданов“ – гр. Карлово……… 262

Регионален исторически музей – Габрово –

мост между минало и настояще (работа с деца и юноши)

Николета Маринова, уредник, Регионален

исторически музей – Габрово …………………………………….. 304

Между видимото и невидимото (приложение на

етнографски текстове за деца

„Ако можеха да говорят“)

Цвета Бакарска, уредник,

Регионален исторически музей – Перник …………………….. 315

Ролята на музейната педагогика

в културния живот на съвремието

Валентина Минкова, музеен педагог,

Къща музей „Иван Вазов“ – гр. Сопот……………………………….. 330

Образователна програма „Аз уча в музей

„Васил Левски“

Пламена Москова, екскурзовод, НМ

„Васил Левски“ – Карлово………………………………………….. 344