Граждански процесуален кодекс V/2021

8.20 лв.

Издателство : Сиела

ISBN : 9789542835592

Година : 2021

Корица : мека

Страници : 460

Език : български

 

Код: 9789542835592 Категории: , ,

Описание

  • Граждански процесуален кодекс;
  • Закон за правната помощ;
  • Закон за медиацията;
  • Закон за международния търговски арбитраж;
  • Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс (ГПК);
  • Тарифа № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието;
  • Консолидирана версия на Регламент (ЕО) № 1896/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 година за създаване на процедура за европейска заповед за плащане;
  • Наредба № Н-2 от 18 февруари 2020 г. за утвърждаване на образци на заповед за изпълнение, заявление за издаване на заповед за изпълнение и други книжа във връзка със заповедното производство;
  • Наредба за жилищните нужди на длъжника и членовете на неговото семейството;
  • Тълкувателни решения на ВКС.