-10%

ГРАЖДАНСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ ДНЕС – ПОСТИЖЕНИЯ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

18.00 лв.

Автор : сборник
Издателство : УИ “ Св. Климент Охридски „
ISBN : 978-954-07-5571-7
Година : 2022
Корица : твърда
Страници : 216
Език : български
Код: 978-954-07-5571-7 Категории: ,

Описание

Сборник с доклади от научна конференция – София, 18–19 март 2022 г.
СЪДЪРЖАНИЕ
ПРЕДГОВОР …………………………………………………………………………………………………………….. 9
ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ И УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ ……………………. 13
ЗА ЦЕЛТА НА ГРАЖДАНСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ
В БЪЛГАРСКОТО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ДНЕС
Христо Тодоров …………………………………………………………………………………………………….. 15
„ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ“ –
ПОРЕДНАТА ИДЕОЛОГИЧЕСКА ДИСЦИПЛИНА?
Пламен Макариев ……………………………………………………………………………………………………. 19
ОБРАТНА ВРЪЗКА: ГРАЖДАНСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ
ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА МЛАДИТЕ ХОРА „ВЧЕРА“ И „ДНЕС“
Виолета Стойчева ………………………………………………………………………………………………….. 29
ПРОУЧВАНЕ НАГЛАСИТЕ НА УЧИТЕЛИТЕ
ОТНОСНО ГРАЖДАНСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ
Мирена Легурска, Ивайло Прокопов, Весела Мирчева ……………………………………………… 45
РАЗВИВАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТИ
ЗА ДЕМОКРАТИЧНА КУЛТУРА ЧРЕЗ ФИЛОСОФСКИ ДИАЛОГ
Евелина Иванова-Варджийска …………………………………………………………………………………. 60
ЛИЧНОСТТА И ЕВОЛЮЦИЯТА НА ИНСТИТУЦИИТЕ В ИСТОРИЯТА
Иво Минков ……………………………………………………………………………………………………………… 80
ПРЕПОДАВАНЕ НА КЛЮЧОВИ ТЕРМИНИ ПО ГРАЖДАНСКО
ОБРАЗОВАНИЕ НА БАЗАТА НА ПРЕДХОДЕН ОПИТ И
ЕЗИКОВИ ИНТУИЦИИ НА УЧЕНИЦИТЕ
Елена Цветкова ………………………………………………………………………………………………………. 86
„ФИЛОСОФИЯ С ДЕЦА“
В ЧАСОВЕТЕ ПО ФИЛОСОФИЯ И ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ –
ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА
Николета Николова ……………………………………………………………………………………………….. 101
РАЗВИТИЕ НА ГРАЖДАНСКА КУЛТУРА И
ГРАЖДАНСКИ КОМПЕТЕНТНОСТИ ………………………………………………………………. 109
ВСЕОБЩАТА КОМПЕТЕНТНОСТ ЗА ЧОВЕШКО ЖИВЕЕНЕ
И ОБУЧЕНИЕТО ПО ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ
Александър Андонов ………………………………………………………………………………………………. 111
ГРАЖДАНИТЕ И НАЧАЛАТА
Веселин Дафов ……………………………………………………………………………………………………….. 124
РАЗВИВАНЕТО НА ПРИОБЩАВАЩА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ –
ПЪТ КЪМ ФОРМИРАНЕ НА ДЕМОКРАТИЧНА КУЛТУРА
И ГРАЖДАНСКИ КОМПЕТЕНТНОСТИ
Александър Кръстев ………………………………………………………………………………………………. 139
ОВЛАСТЯВАНЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ:
ИСТОРИЯТА НА НАЦИОНАЛНИЯ ГРАЖДАНСКИ ФОРУМ ЗА КУЛТУРА
Иван Кабаков ………………………………………………………………………………………………………… 145
ПРАКТИЧЕСКИ МОДЕЛ ЗА НЕФОРМАЛНО ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ
Любомира Попова ………………………………………………………………………………………………….. 159
ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ И ПОЛИТИКИТЕ ЗА МЛАДЕЖТА
Албена Танева, Лилия Еленкова ………………………………………………………………………………. 169
ПРАВОТО КАТО ЕТОС. ЗАЩО Е ВАЖНА РАЗЛИКАТА МЕЖДУ
ВЪРХОВЕНСТВО НА ЗАКОНА И ВЪРХОВЕНСТВО НА ПРАВОТО
В ПРЕПОДАВАНЕТО НА ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ?
Кристина Ясенова …………………………………………………………………………………………………. 181
МИСИЯТА НА МЕДИИТЕ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ
НА ГРАЖДАНСКА КУЛТУРА
Марина Маринова ………………………………………………………………………………………………….. 196
ABSTRACTS …………………………………………………………………………………………………………. 207

Също може да ви хареса…