Гранична сигурност: престъпления, свързани с трафика на МПС/Очаквайте

15.00 лв.

Автор : Иван Лолев
Издателство : Парадигма
ISBN : 978-954-326-486-5
Година : 2022
Корица : мека
Страници : 182
Език : български
Код: 978-954-326-486-5 Категории: , ,

Описание

Иван Лолев е доктор в направление „Национална сигурност“ и доцент по „Граничен контрол“ в катедра „Сигурност и граничен контрол“ при факултет „Полиция“ към Академията на МВР. Главният му курс от лекции разглежда въпроси на граничния контрол, интегрираното управление на външните граници на ЕС и Шенген, европейската интеграция в областта на граничната сигурност, организацията на граничните проверки на граничните контролно-пропускателни пунктове.
Основни публикации: „Гранична контролно-пропускателна дейност в България (1878-1990)“, „Управление на европейските граници“ (2018), „Гранични проверки в ЕС и Шенген“ (2020), „Гранична контролно-пропускателна дейност в Република България“ (2020).

 

Съдържание

Списък на използваните съкращения
Увод

РАЗДЕЛ ПЪРВИ
Шенгенски модел на гранична сигурност

§ 1. Визия за сигурност на границите на ЕС
1.1. Европейска външна и вътрешна сигурност
1.2. Стратегия за вътрешна сигурност на ЕС
1.3. Глобална несигурност в Глобалната стратегия за европейската външна политика и политика на сигурност
§ 2. Пространства и граници на ЕС и Шенген
2.1. Шенген – сигурност без контрол на вътрешни граници
2.2. Конвенция за гранична сигурност на Шенген
§ 3. Режим за движение на лица през външните граници на ЕС и Шенген
3.1. Свободно движение на лица ‒ правни аспекти
3.2. Режим за движение на лица през външните граници – Кодекс на шенгенските граници
3.3. Условия за влизане на гражданите на трети страни
3.4.Условия за излизане на гражданите на трети страни
§ 4. Гранични проверки на граждани на трети страни
4.1. Обстойна проверка при влизане
4.2. Обстойна проверка при излизане
4.3. Анализ на риска
§ 5. От системи за сигурност към мрежа на сигурността
5.1. Системи за регистрация и автоматизиране на граничните проверки
5.2. Европейска система за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS)
Обобщени изводи по Раздел първи

РАЗДЕЛ ВТОРИ
Престъпления, свързани с правото на владение и трафика на МПС

§1. Престъпления против правото на владение и ползване на моторни превозни средства
1.1. Постановка на проблема
1.2. Основни понятия в предмета престъпления, свързани с трафика на МПС
§ 2. Hаказателноправна характеристика на престъпления с МПС
2.1. Кражба на моторни превозни средства
2.2. Противозаконно отнемане и грабеж на моторно превозно средство
2.3. Контрабанда на МПС през държавната граница
2.4. Застрахователни измами с МПС
2.5. Причини и фактори за престъпленията с МПС
§ 3. Правни основи на противодействието срещу престъпленията с МПС
3.1. Международно законодателство по отношение противодействие на престъпността, свързана с превозните средства
3.2. Национална правна рамка
§ 4. Организираната престъпност в престъпления с трафика на МПС
4.1. Генезис и развитие на организираната престъпност, свързана с МПС
4.2. Структуриране на престъпните групи в мрежовата среда на ХХI век
4.3. Насилието – маркер на организираната престъпност при престъпленията с МПС
§ 5. Незаконен трафик на МПС
5.1. Канали за трафик на МПС
5.2. Маршрути на трафикиране
§ 6. Противодействие на незаконния трафик на автомобили
6.1. Интерпол в противодействието на престъпленията с МПС
6.2. Дейности на Европейската агенция за гранична и брегова охрана (Фронтекс)
6.3. Европейска мрежа от звена за контакт на правоприлагащите органи на ЕС за борба с трансграничната престъпност с превозни средства (CARPOL)
6.4. Противодействие на ТГП и трафика на автомобили в Югоизточна Европа – SECI център
6.5. Контрол на МПС на държавната граница на Република България
6.6. Мерки за ефективно противодействие на външните европейски граници
Обобщени изводи по Раздел втори

Вместо заключение
Бележки
Резюме
Резюме на английски език
Библиография

Също може да ви хареса…