-10%

ГЪВКАВОСТ НА ПАЗАРА НА ТРУДА

20.70 лв.

Автор : Победа Луканова, Татяна Хубенова
Издателство : Академично издателство “ Проф. Марин Дринов „
ISBN : 978-619-245-408-1
Година : 2024
Корица : мека
Страници : 160
Език : български

Описание

В книгата са представени резултати от изследователски проект, разработен от колектив в състав: проф. д-р П. Луканова (ръководител) и проф. д-р Т. Хубенова. Основополагащата теза е, че проявената гъвкавост в заетостта на пазара на труда е в единство със сигурността, в зависимост от състоянието на икономиката, демографската ситуация, институционалната среда и други. Изследвана е външната гъвкавост на пазара на труда у нас в периода 2000 – 2022 г. в зависимост от икономическия растеж и при наличието на устойчиво слаба връзка на производителността на труда и заплатите. Вътрешната гъвкавост на трудовия пазар е характеризирана на основа на реализираните трудови мобилности. Направени са изводи за значението на концепцията за гъвкавостта на трудовите пазари зa Икономическия и паричен съюз на ЕС на базата на анализа на балтийските страни членки на ЕС Латвия, Литва и Естония след включването им в Еврозоната. Книгата може да бъде полезна на широк кръг читатели със специални знания и интерес към пазара на труда, на преподаватели и учители, политици и представители на социалните партньори, журналисти, студенти и други учащи.

Също може да ви хареса…