Данъчно-осигурителен процесуален кодекс

11.90 лв.

Издателство : Сиби
ISBN : 978-619-226-239-6
Година : 2023
Корица : мека
Страници : 488
Език : български

Описание

В актуализираното издание на сборника са отразени измененията в ДОПК, ЗНАП и ЗОПБ, обнародвани в бр. 66 на „Държавен вестник“ от 1 август 2023 г.

В изданието са включени Данъчно-осигурителният процесуален кодекс, Законът за Националната агенция за приходите и Законът за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания, с които се уреждат производствата по регистрация и административно обслужване на задължените лица, установяване, обезпечаване и събиране на данъчните и другите публични вземания, обжалването на свързаните с това актове, статусът, структурата и правомощията на компетентната администрация от Националната агенция за приходите и Националния осигурителен институт.

В допълнение е поместен и Законът за ограничаване на плащанията в брой с оглед на начина на заплащане на публични задължения и контролните функции на НАП по прилагането на закона.

Текстовете са анотирани с предишни редакции, с препращания между нормите, включени в сборника, и към други нормативни актове.

Също може да ви хареса…