Дарителство и предприемачество на балканите през XIX в.

14.00 лв.

Издателство : УИ “ Св. Климент Охридски

ISBN : 9789540750385

Година : 2020

Корица : мека

Страници  :195

Език : български

 

Код: 9789540750385 Категории: , ,

Описание

Сборник с материали от международна научна конференция, посветена на 200 – годишнината от рождението на Евлоги Георгиев проведена на 4 Октомври 2019г. , СУ“Св. Климент Охридски“

На 3 октомври 2019 г. се навършиха 200 години от рождението на Евлоги Георгиев – дарител на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и един от най-изявените български филантропи от епохата на националното ни Възраждане. По този повод и по инициатива на ръководствата на Университета и на Община – Карлово, на 30 януари 2019 г. беше сформиран Национален комитет, който изготви подробна програма за отбелязване на юбилея. Усилията на Националния комитет бяха насочени към осъществяване на нови научни проучвания, свързани с обществено-политическата и стопанска активност на братята Евлоги и Христо Георгиеви, и към организиране през цялата 2019 г. на разнообразни прояви, имащи за цел популяризиране на огромната по мащаби дарителска дейност на двамата карловци. Специално внимание беше отделено на подготовката на международна научна конференция на тема „Дарителство и предприемачество на Балканите през XIX в. по примера на братята Евлоги и Христо Георгиеви“.

Конференцията се проведе на 4 октомври 2019 г. в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, като в четирите заседания и в последвалите дискусии участваха специалисти от различни университети и научни институти. Включените в настоящия сборник 13 статии дават добра представа за широкия тематичен диапазон, застъпен в работата на международната конференция. Искрено се надяваме те да привлекат вниманието на любознателната читателска аудитория към живота и делата на незаслужено позабравените и пренебрегвани през следосвобожденските десетилетия братя Георгиеви, както и да послужат като подтик за нови и нови проучвания на тяхната любородна и многоаснсктна дейност.

Съдържание

Встъпителни думи

Пламен Митев, Евлоги и Христо Георгиеви в историческата памет на потомците

Христо Глушков, Даренията на родолюбиви българи, съхранявани в кантората на Евлоги и Христо Георгиеви през XIX век

Иван Русев, Предприемачеството през епохата на Българското възраждане (XVIII-XIX в.). Някои идеи за обхватно изследване по темата

Андреас Либератос, Дарители и облагодетелствани във Варна през XIX век

Пенчо Пенчев, Източна Румелия като пропуснат шанс

Надя Манолова-Николова, Пиротските спомоществователи през 40-те 50-те години на XIX век

Петър Добрев, Сходни модели, различни мащаби – икономическите мре-жи на Георгиеви, Холевич и Русович през 60-те години на XIX век

Ивайло Найденов, Сезонната трудова миграция между българските земи и Румъния през втората половина на XIX в. (според документи от архивите на Евлоги и Христо Георгиеви)

Радослав Спасов, Щрихи към дарителската дейност на Евлоги и Христо Георгиеви за изграждането и подпомагането на български храмове

Мария Деянова, Евлоги и Христо Георгиеви – дарения за родното Карлово

Недка Капралова, Спомоществователите братя Евлогий и Христо Георгиеви

Александър Златанов, Историята на едно дарение: Текстилната фабрика на Евлогий Георгиев в Карлово

Вера Василева, Документи за стопанската история на България (1648-1879), запазени в Българския исторически архив на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“

ПРИЛОЖЕНИЯ

Протокол от учредяване на Национален инициативен комитет за честване на 200 години от рождението на Евлогий Георгиев и 195 години от рождението на Христо Георгиев

Проекто-програма на инициативи, посветени на 200-годишнината от рождението на Евлогий Георгиев и 190-годишнината от рождението на Христо Георгиев

Програма на международната научна конференция „Дарителство и предприемачество на Балканите през XIX в. по примера на братята Евлоги и Христо Георгиеви проведена в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ на 4 октомври 2019 г.