Да бъдеш римлянин в Мизия . Антропонимия и просопография на романизираното население в Горна и Долна Мизия (І—ІІІ в.)

35.00 лв.

Автор : Калин Стоев

Издателство : Тендрил

ISBN : 978-954-92809-2-0

Година : 2017

Корица : твърда

Страници : 554

Език : български

Изчерпан

Код: 978-954-92809-2-0 Категории: , ,

Описание

Книгата е просопографско изследване на населението с римски имена в провинциите Горна и Долна Мизия и проследява техния произход и ролята им в социалния и политически живот. Важна характеристика на изследването е инкорпорирането на просопографските сведения в историческия наратив в опит да се реконструират моделите на политическа и икономическа трансформация и „романизацията“ в двете провинции. По този начин книгата е просопографски принос към бума от „elite-negotiation“ модели, като представя значителната роля в процеса на социалната и политическа промяна на голяма част от провинциалното население.
Имената, особено императорските, са разглеждани не само статистически, но и съобразно местните и социални специфики на провинциите. Това позволява различните романизационни вълни да бъдат открити дори и сред носителите на най-популярните императорски имена (напр. Аврелиите). В хода на изследването са открити различни връзки между провинциалните семейства, което е важен принос към историята на романизираните общества и властовите отношения в тези провинции. Книгата очертава няколко важни периода на разглеждания процес — по времето на Антонин Пий и след началото на управлението на Септимий Север.
Важен принос в изследванията на „романизацията“ е пълното изследване на наследените римски имена в повече от 200 семейства от двете провинции.
В именните каталои са включени повече от 3000 лица от Горна и Долна Мизия. Това прави книгата първият пълен просопографско описание на романизираното общество в Горна и Долна Мизия.

Съдържание

Увод

Глава първа. Прелюдия към римска Мизия: завоевание и политика на урбанизация в мизийските земи от Август до Траян

Глава втора. Войската като среда на романизация: рекрутиране и авансиране в легионите и помощните части

Глава трета. Романизация на градските и извънградските магистрати

Глава четвърта. Наследственост и разпространение на римската именна система в Горна и Долна Мизия

Заключение

Именен каталог І

Именен каталог ІІ

Диаграми

Библиография

Географски показалец

Именен показалец

Тематичен показалец