-10%

„ДВА ТРАКТАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕТО“ НА ДЖОН ЛОК. КРАТЪК УВОД

Original price was: 16.00 лв..Current price is: 14.40 лв..

Автор : Светослав Малинов
Издателство : УИ “ Св. Климент Охридски „
ISBN : 978-954-07-5576-2
Година : 2022
Корица : мека
Страници : 134
Език : български

Описание

Джон Лок (1632–1704) винаги е бил сред мислителите, съставляващи академичния „канон“ в историята на политическите идеи. Неговата книга „Два трактата за управлението“ (1690) е неизменна част от списъка на „великите книги за политиката“ и дори може да претендира (заедно с „Левиатан“ (1651) на Томас Хобс) за водещата позиция в модерната политическа мисъл.
Първата част на настоящата книга прави преглед на основните политически събития, процеси и влияния през втората половина на ХVII век във Великобритания, без които разбирането на книгата „Два трактата за управлението“ на Джон Лок би било невъзможно; в тясна обвързаност с тях е представена и биографията на автора. Добавено е и кратко изложение върху живота и идеите на Робърт Филмър, на опровергаването на които е посветен целият Първи трактат.
Втората част е посветена на подробен текстуален анализ. Авторът се е придържал плътно към съдържанието на книгата, без да пропуска или да омаловажава каквато и да е нейна част в желанието си да представи и обясни основните ѝ понятия и идеи. 
В заключителната част анализът е обобщен и авторът напуска, макар и съвсем за кратко, полето на „почтителната екзегеза“. Единствено тук е хвърлен мост към последвалото влияние на основните идеи на „Два трактата за управлението“ и е предложен синтез на собственото разбиране на автора за тях. 
СЪДЪРЖАНИЕ
ПРЕДИСЛОВИЕ …………………………………………………………………………. 7
I. КОНТЕКСТ …………………………………………………………………………… 13
1. Биографията на Джон Лок в политически контекст …………….. 15
2. Кога и защо е написана книгата
„Два трактата за управлението“ ……………………………………………. 24
3. Патриархализмът на Робърт Филмър ……………………………………. 27
II. АНАЛИЗ ………………………………………………………………………………. 35
ПЪРВИ ТРАКТАТ ……………………………………………………………………… 37
1. Структура на Първия трактат …………………………………………….. 37
2. Системата на Робърт Филмър ………………………………………………. 41
3. Критика на титлата Адамова на суверенитет ……………………….. 45
Критика според Светото писание …………………………………………….. 45
Критика на правото на бащинство ……………………………………………. 53
4. Критика на наследяването на суверенитета Адамов …………….. 56
ВТОРИ ТРАКТАТ ………………………………………………………………………. 63
1. Естествено състояние …………………………………………………………….. 63
Свобода, равенство, закон на природата ……………………………………. 63
Състояние на война ……………………………………………………………………. 67
Произход на собствеността ………………………………………………………. 68
Произход на собствеността върху земята …………………………………. 75
Възникване на парите ………………………………………………………………… 76
Бащина власт и брачно общество ………………………………………………. 80
2. Възникване на политическо общество ………………………………….. 84
Първоначален договор ………………………………………………………………… 84
Мажоритарен принцип ………………………………………………………………. 87
Мълчаливо съгласие ……………………………………………………………………. 88
3. Устройство на държавата ………………………………………………………. 92
Законодателна власт …………………………………………………………………. 92
Изпълнителна и федеративна власт ………………………………………….. 95
Отношения между властите …………………………………………………….. 96
Прерогатив ……………………………………………………………………………….. 98
4. Завладяване, тирания, право на съпротива …………………………. 100
Завладяване …………………………………………………………………………….. 100
Тирания ……………………………………………………………………………………. 102
Право на съпротива …………………………………………………………………. 104
III. СИНТЕЗ ……………………………………………………………………………. 111
ХРОНОЛОГИЯ ………………………………………………………………………… 119
БИБЛИОГРАФСКА ПРЕПОРЪКА …………………………………………. 123
ИМЕНЕН ПОКАЗАЛЕЦ ………………………………………………………….. 127
ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ …………………………………………………….. 130

Също може да ви хареса…