ДЕЙСТВИЕ НА АКТОВЕТЕ ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПРАВА. ДВЕ СТУДИИ

18.00 лв.

Автор : Петко Венедиков

Издателство : ИК “ Петко Венедиков

ISBN : 978-619-7469-53-0

Година : 2024

Корица : мека

Страници : 136

Език : български

 

Описание

Действие на актовете за прехвърляне на права. Две студии“ съдържа две студии на проф. Венедиков: от 1932 г. („Клаузи за неотчуждаемост“) и от 1939 г. („Действие на актовете за прехвърляне на вещни права върху недвижими имоти преди и след вписването“). И двете са посветени на интересни и сложни въпроси на облигационното и вещното право – тези за
актовете за прехвърлянето на права, правоприемството и противопоставимостта на разпорежданията, респ. на договорните забрани за отчуждаване. Втората по време студии засяга и въпроси на вписванията при недвижимите имоти, породени от рецепцията на белгийския ипотечен закон у нас и българските редакции.

Също може да ви хареса…