Демир Баба Теке – Българският Йерусалим

12.00 лв.

Автор : Диана Гергова, Катерина Венедикова

Издателство : Захарий Стоянов

ISBN : 9789540914213

Година : 2020

Корица : мека

Страници : 216

Език : български

Описание

ПРОФЕСОР ДИАНА ГЕРГОВА е траколог, с интерес към археологията на култа и погребалните практики, на културното законодателство и опазването на културното наследство. Работи в Националния археологически институт с музей в София, лектор в Държавния университет в Жешов, Полша, в български и чужди университети. Ръководител на проучвания в Националния резерват Сборяново, на българо- японските разкопки край Дядово, Новозагорско, на светилището на Дионис на връх Острец при Велинград, и др. Автор на 10 монографии и над 200 статии. Член на Световния археологически конгрес, на БНК на ИКОМОС, на Международния съюз за пра- и протоисторически изследвания и др. Носител на наградите: Жена на годината на Американския биографичен институт (2001), на Мото Пфое (2006,2014); на БАН (2013); „Академик Анание Явашов“ (2016); „Орелът на Дунава“ (2017);„0рден на изгряващото слънце със златни лъчи и розета“ на Япония (2019).

ДОЦЕНТ КАТЕРИНА ВЕНЕДИКОВА е специалист по история на турския език и по османотурски извори за българите и българската история. Работи в Института за исторически изследвания в София и същевременно преподава в Софийския, Шуменския и Пловдивския университети. Научен ръководител е на бакалаври, магистри и докторанти. Рецензент е на монографии, докторски дисертации и доцентури. Работи в областите: Османотурска и арабописмена текстология (ръкописни книги) и епиграфика, история на Мала Азия и българите там, ислям (шиизъм, сунизъм, дервиши) и др. Издала е 5 монографии и повече от 120 статии и студии. Осъществява теренни проучвания в над 180 селища в България и публикува неиздавани епиграфски паметници и други извори за повечето от тях. Награждавана е от БАН „за значими приноси в научноизследователската дейност“, „за популяризиране на историческото познание“ и „за всеотдайна работа и отлично сътрудничество“ (1998,2017, 2019).

Съдържание

Светилища и религии край извора на Демир Баба

Във външния двор на гробницата

Надписите над входа на двора

Тракийското светилище

Гробницата на Демир Баба

Релефни надписи

В предверието на гробницата на светеца

Надписи и рисувана украса върху купола на преддверието

В централната камера на гробницата

Сабята Зюлфикяр

Гробът на светеца

Врязани надписи върху външните стени на гробницата

В двора на текето

Из Житието на Демир Баба. Пътувания със светеца

Преписите на Житието на Демир Баба

Надписите в околността на текето

Надписи от родните места на близките на Демир Баба

Мейдането

За бекташиите и къзълбашите

Сбогуване с обителта

Събития край извора „Петте пръста“ в дати

Библиография