Демографската политика в законодателството на България през периода 1879–1912 г.

40.00 лв.

Автор : Марио Александров
Издателство : Регалия – 6
ISBN : 978-954-745-283-1
Година : 2017
Корица : твърда
Страници : 252
Език : български

Описание

Съдържание
Списък на съкращенията
Увод
Пръва глава. Насърчаване на раждаемостта на населението в законодателството на България през периода 18791912 г.
1.1. Укрепване на брачната институция като база за създаване на основната клетка за възпроизводство на обществото – семейството
1.2. Закрила на децата
1.3. Осигуряването на благоприятни условия за съчетаване на трудовата дейност с възпроизводството на населението
Втора глава. Подобряване на здравето и понижаването на смъртността на населението в законодателството на България през периода 18791912 г.
2.1. Подобряване на здравеопазването на населението
2.2. Благоустройство на страната
2.3. Организиране на общественото осигуряване на населението
Трета глава. Механичното движение и териториалното преразпределение на населението в законодателството на България през периода 18791912 г.
3.1. Стимулиране на заселванията в страната
3.2. Ограничаване на изселванията от страната
3.3. Вътрешно териториално преразпределение на населението на страната
Заключение
Списък на ползваните извори и литература

Също може да ви хареса…