-10%

Демографско развитие на българските земи през Възраждането

22.50 лв.

Автор : Щелиян Щерионов

Издателство : Фабер

ISBN : 978-954-400-685-3

Година : 2012

Корица : твърда

Страници : 486

Език : български

Изчерпан

Описание

Основна цел на труда е създаването на цялостна представа за демографското развитие на населението, обитаващо българските земи.
В географски аспект изследването обема само една част от териториалната определеност на понятието български земи през ХVІІІ – ХІХ в., тази, която е заключена в границите на съвременна България.
В хронологично отношение трудът обхваща периода ХVІІІ – ХІХ в. (до 1878 г.) – епохата на Българското възраждане.
Изследването има междудисциплинарен характер, включвайки в себе си въпроси разкриващи взаимодействието на историята с демографията, статистиката, географията, етнографията и пр. науки и е предназначено за широк кръг специалности – историци, статистици, социолози, географи, етнолози и пр.