Детска невропсихология

15.00 лв.

Автор : Ваня Матанова

Издателство : ИК Стено

ISBN : 978-954-449-884-9

Година : 2016

Корица : мека

Страници : 156

Език : български

Изчерпан

Описание

В хода на израстването и обучението нормалното развитие на детето предполага естественото усъвършенстване на способността умело да прилага стратегии и подходи за решаването на различни проблеми. Екзекутивните функции са от решаващо значение при този процес и имат основна роля за справянето с нови ситуации, тъй като осигуряват поведението. При някои заболявания, например аутизъм, синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност и други, обаче дори и успешно функциониращите деца демонстрират съществени пропуски в уменията си за интроспекция, саморефлексия, концентрация и адаптивно мислене. Тези деца не умеят да предположат последствията на действията си и да мислят в перспектива. Основен фокус на книгата са точно тези проблеми, като се предлагат научни дефиниции и съвременни терапевтични стратегии.

Проф. Ваня Матанова отново демонстрира способността си да осмисля сложни невропсихологични конструкти като екзекутивните функции и да ги пречупва през призмата на терапевтичната практика, като всичко това е поднесено на достъпен и разбираем език. Книгата е полезна не само за професионалисти и обучаващи се, но и за читатели с хуманитарни интереси.

Проф. д-р Георги Попов, д.м.н.

Съдържание:

Детска невропсихология…………………………………………………………………. 5

Мозъчна организация на психичната дейност……………………………………..14

Челните дялове на мозъка и психичното функциониране…………………….. 21

Екзекутивни функции……………………………………………………………………. 29

Развитие на екзекутивните функции………………………………………………….36

Екзекутивни дисфункции…………………………………………………………………47

Етиология на нарушенията на екзекутивните функции………………………….54

Оценка на екзекутивните функции…………………………………………………….59

Нарушение на екзекутивните функции при
дислексия на развитието…………………………………………………………………64

Нарушения на екзекутивните функции при ADHD………………………………..80

Нарушения на екзекутивните функции при
нарушения от аутистичния спектър……………………………………………………92

Консултиране и работа с родители на деца с
нарушения в развитието и екзекутивни дисфункции…………………………….116

Терапевтични стратегии и интервенции при
деца с екзекутивни дисфункции……………………………………………………….133

Библиография……………………………………………………………………………….149